Ökade krav och investeringar

 

Projekt och teamarbete har fått ett ökat fokus som arbetsform både inom den privata och offentliga sektorn under senare år. Samtidigt som själva yrkestiteln projektledare blivit allt vanligare har dock definitionen på vad projektledning verkligen innebär blivit något luddig. Idag kan i stort sett vem som helst kalla sig projektledare, något som dessvärre avspeglas i de många projekt som aldrig når i mål.

Att leda projekt ställer höga krav på ledarskap, kommunikation, planering, struktur och flexibilitet.

– Att leda projekt ställer höga krav på ledarskap, kommunikation, planering, struktur och flexibilitet, inte minst när projekten blir mer och mer komplexa. För att kunna hantera den komplexiteten på ett effektivt sätt krävs både erfarenhet och särskild projektledarkompetens, säger Henrik Stadler, VP Professional Development, på PMI.

Henrik Stadler ser att fler och fler organisationer men också individer väljer att certifiera sig inom projektledning. En anledning är att investeringarna i projekt ökar, vilket gör att kraven på nådda mål också höjs. Dessutom har medvetenheten inom organisationer höjts kring kvalitetssäkring och riskhantering och dess påverkan på slutresultatet.

 Projekt och projektledning är nyckeln till förändring och många gånger förknippade med strategiska initiativ kopplat till affären. För en organisation är det såklart högprioriterat att projekten når uppsatta kvalitetsmål som tid, budget och nytta, säger Henrik Stadler.

 

Utbildning och erfarenhet

 

En certifiering garanterar att projektledaren inte bara har arbetslivserfarenhet inom projektledning; dessutom ska den certifierade ha genomgått utbildning inom projekt som arbetsform, den nomenklatur som används, och hur de ska ledas på ett effektiv, kvalitetssäkert och riskmedvetet vis.

För individen innebär en certifiering ett bevis på professionell kompetens och erfarenhet.

För individen innebär en certifiering ett bevis på professionell kompetens och erfarenhet som projektledare, men också ett verktyg för att utvecklas i sitt ledarskap. Inte minst ger det en skjuts i den egna karriären då fler och fler kunder efterfrågar någon form av certifiering vid upphandling av projektledning. För en organisation som erbjuder projektledning ökar trovärdigheten som seriös aktör gentemot alla de intressenter som brukar ingå i ett projekt.

– De som leder strategiska initiativ och ska se till att investeringen ger rätt effekt och avkastning kan säkerställa detta genom mognadsgraden av professionell projektledning i hela organisationen, så att alla spelare spelar sin del av genomförandet av projektet. Här finns det fortfarande förbättringspotential inom många organisationer, avslutar Henrik Stadler.