Tillväxt genom innovation

 

Den anrika industrikoncernen Gränges valsade aluminiumprodukter och nischapplikationer är hett eftertraktade, i hela världen. Sedan senaste börsintroduktionen 2014 har bolaget dubblerat sin storlek och ökat sin närvaro rejält på den amerikanska marknaden. Och Gränges fortsätter sin globala expansion.

Vi har ökat satsningen på långsiktig forskning.

– Vi ska fortsatt vara marknadsledande inom våra nuvarande segment men även bredda oss, säger Magnus Carlström, HR Direktör på Gränges. Vi har därför ökat satsningen på långsiktig forskning och utveckling men också andra områden, för en fortsatt god tillväxt och lönsamhet.

 

Medarbetare som skriver på whiteboard. Foto: Unsplash

 

Stora karriärmöjligheter

 

Ingenjörskonst värderas högt i det högteknologiska företaget och ingenjörer med en mängd olika inriktningar och bakgrunder återfinns i alla led, ända upp till styrelsenivå.

Det är fyra värden som starkt bidragit till vår nuvarande position

– Våra medarbetare utgör vår förmåga att vara innovativa, samt att utvecklas som ett engagerat, handlingskraftigt och tillgängligt bolag. Fyra värden som starkt bidragit till vår nuvarande position, säger Magnus Carlström och avslutar:

– Våra medarbetare får hos oss möjligheten att jobba med hela världen som spelplan och vi tror på individens förmåga att skapa möjligheter. Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda god karriärutveckling men tillräckligt små så att varje individ syns och kan göra avtryck. Vill du vara med i vårt team är du välkommen att höra av dig!