Under hela 2018 har E.ONs alla chefer i Norden genomgått ett annorlunda ledarprogram skapat med inslag av Design Thinking i syfte att påskynda en kulturförflyttning. Under programmet har alla chefer designat och genomfört beteendesprintar för att utveckla sitt ledarskap.

– E.ONs ambition är att förnya Sverige och Danmark och då behöver vi också förnya oss själva. I det paradigmskifte som pågår i branschen måste alla våra ledare vara en drivande del i den förändring vi genomgår, säger Hanna Havelius, Head of Talent & Development.

 

Det klassiska eller något nytt?

Hanna Havelius och Anna Thuresson har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av ledare och är medvetna om för- och nackdelarna med klassiska ledarutvecklingsinsatser. E.ON ville pröva något nytt och valde att tillsammans med konsultbolaget Implement utforska hur detta skulle kunna gå till. Resultatet blev Leadership Live.

– Vi såg ett behov att samla alla chefer, från CEO till gruppchefer, samtidigt. Stundtals i samma rum, stundtals digitalt, för att skapa en mer kraftfull och fokuserad förändring, menar Anna Thuresson, Head of HR E.ON Energidistribution.

 

gemenskap

Att inte utmana sig själv som ledare kan lätt sluta med att vi inte länge utvecklas. Men Leadership Live öppnar upp för gemenskap och inspiration för att motverka just den fällan. Foto: Unsplash

 

Utmana era chefer

– Hela upplägget för Leadership Live bygger på vår inställning att den bästa utvecklingen sker i vardagen. Det är där vi vill få till en förändring och då är det där vi ska lägga mest krut och energi för att stimulera och utmana våra chefer. Cheferna har arbetat aktivt med sprintar tillsammans med sina medarbetare. Parallellt med detta har cheferna träffats vid tre summits under året för att bygga nätverk, få inspiration och verktyg samt för att utmana sig själva och testa nya saker. Mycket har handlat om att använda en bred pedagogik och att jobba lika mycket med tanke och teori som med känsla och upplevelse.

– De personer som är direkt påverkade av våra chefers ledarskap är alla medarbetare. Varje medarbetare har därför en otroligt viktig roll i utvecklingen. Dels genom att ge konstruktiv och konkret feedback, dels genom att ställa krav på hur cheferna ska agera och leda sina respektive verksamheter, säger Hanna Havelius.

 

Enorm kraft av gemenskap

– Leadership Live har hjälpt ledarna att bli producenter av sin egen ledarutveckling, istället för att vara konsumenter, säger Anna Thuresson.

"Har bidragit till en ökad feedbackkultur."

Leadership Live har också bidragit till en ökad feedbackkultur. Vi pratar mer om både det som är bra och det som måste förändras, och allt detta ur ett genuint intresse för varandras, verksamhetens och samhällets bästa. Många chefer har applicerat metoden på sina team och parallellt arbetat med utveckling av sina medarbetare. När så många personer fokuserar på samma sak samtidigt får vi till en enorm förflyttning.

Leadership Live går nu mot sitt slut men vi är säkra på att energin, engagemanget och förändringsviljan som har skapats under programmet kommer att leva kvar i många år framåt.