Arbetsgivare som tar ett samhällsansvar, kan erbjuda tydliga utvecklingsvägar, tillgång till kompetensutveckling, en inspirerande arbetsmiljö samt ett ledarskap som inbjuder till delaktighet står högt i kurs bland många unga.

– Konkurrensen om unga medarbetare med en attraktiv kompetens har definitivt skärpts på senare år. Utvecklingen är särskilt tydlig i vissa branscher, exempelvis bland ingenjörer. Tidigare var det i mångt och mycket upp till kandidaten att sälja in sig till arbetsgivaren, men numera är förhållandena i många fall de omvända. Det är istället upp till arbetsgivaren att sälja in sig till kandidaten, säger Axel Kvarnbäck, vd på Studentwork.Axel

I takt med att konkurrensen om den unga kompetensen ökat har vikten av att kunna presentera en arbetsgivare på ett sätt som sticker ut från mängden förstärkts.  Det innebär att HR-funktionen på många företag har fått en allt mer betydelsefull och strategisk roll. Allt fler HR-chefer är numera representerade i företagets ledningsgrupp, vilket bland annat lett till att frågeställningar kring rekrytering och employer branding numera behandlas på högsta strategiska nivå.

Aktivt samhällsansvar och rätt värderingar

– Chefer som kan engagera, motivera och erbjuda sina medarbetare frihet under ansvar är viktigt för många i den unga generationen på arbetsmarknaden. Chefsrollen är överlag betydelsefull för den här gruppen, de söker chefer som kan synliggöra och uppmuntra sina medarbetares talang och samtidigt erbjuda en utvecklande miljö som karakteriseras av mycket frihet. Karriär- och utvecklingsvägar som kan överblickas redan när man kommer till en ny arbetsgivare är ytterligare en faktor som många unga medarbetare uppskattar, säger Axel Kvarnbäck.

En arbetsmiljö som känns stimulerande och inspirerande, att företagets värderingar överensstämmer med individens samt att företagskulturen känns intressant och attraktiv är andra faktorer som många unga värdesätter när de väljer arbetsgivare.

– Ett aktivt, strategiskt och långsiktigt employer branding arbete är idag viktigare än någonsin tidigare. Det gäller att kommunicera redan med studenterna och även där erbjuda arbetstillfällen för att få effekt på lång sikt. Det kan handla om allt från traineeprogram, sommarjobbskampanjer till deltidsjobb under studierna säger Axel Kvarnbäck.