Vad som utgör en entreprenör är både vanskligt och nästan omöjligt att svara på, menar Niclas Carlsson, grundare och vd, Founders Alliance. Det finns dock en viktig egenskap som symboliserar en entreprenör.

– Förmågan att lyfta fram det friska i samhället. En entreprenör som ser en kris eller smärta i samhället söker en lösning på problemet. Det är människor som ser möjligheter och som driver initiativ, fortsätter han och lägger till:                                                         

– Om vi vill ha en förändring i ett samhälle, hållbara produkter, tjänster och jobbtillfällen, skatteintäkter, kött och blod bakom ägande och någon som agerar vid sociala utmaningar– ja, då krävs entreprenörer.

Ledarskapet en utmaningNiclas Carlsson

Det är inte problemfritt att verka som entreprenör, utmaningarna är många.

– Det börjar alltid med ledarskapet över dig själv, sedan ägarforumet, styrelsen och ledningsgruppen. Därefter tillkommer utmaningen med att samverka med medarbetare för att jobba framåt och i rätt riktning. Försäljningen och kundnöjdheten bör ligga högst på agendan i alla faser av entreprenörskapet. För alltid en tät dialog med kunderna, vad de är beredda att betala för och anpassa din verksamhet utifrån behovet och betalningsviljan. Friheten och möjlighet att bygga något som ger stort avtryck kräver lönsamhet och lyhördhet för kunden, berättar Niclas Carlsson.

Risken är att finansieringsfrågorna tar alltför mycket tid, och att man tappar kontrollen över bolaget. I Sverige ser vi en utökad trend av att bolag säljs av alltför tidigt. Han menar att vi måste börja prata om grown-ups som komplement till start-ups. Hur får vi fler entreprenörer att fortsätta driva sina företag till större företag.?

Vårda passionen!

– Media fokuserar alltför mycket på transaktioner. Finn istället forum där du kan möta andra som valt samma väg som du själv. På så sätt kan man lära av andras erfarenheter och misstag, innan man själv gör dem. Men vänta inte tills det uppstår ett konkret behov; de allra flesta tar hjälp av andra när det redan är försent. Relationer tar lång tid att bygga upp, säger han och avslutar:

– Grattis! Se till att vårda din passion, den kommer att vara din gas och din stötdämpare när det känns tungt. Sprid och odla passionen i närhet till dina medarbetare och kunder. Och din passion kommer att ge dig ett fantastiskt liv som entreprenör.