På senare år har det både skett en föryngring och en ökad mångfald i styrelsearbetet, till mångas glädje bland såväl unga som äldre. En förklaring är att det inom digitalbranschen generellt är yngre personer som har större kunskap inom just det området.

Det är oerhört viktigt att inte fastna i några strukturer

– Det handlar främst om att ta tillvara på människors kunskaper och kompetens. Det är oerhört viktigt att inte fastna i några strukturer som bygger på personer man känner eller som man redan har i sitt nätverk. Om man ska lyckas hitta nya medarbetare med de vassaste kompetenserna inom området måste man vara väldigt öppen för olika åldrar och kön, menar Jessica Stark, vd på StyrelseAkademin Stockholm.

Bland StyrelseAkademins medlemmar är cirka en tredjedel kvinnor, sett över hela landet. StyrelseAkademin Stockholm, som är i särklass största föreningen har 40 procent kvinnor.

 

Lyft blicken

 

Styrelsearbetet har en oerhört viktig funktion. Ett bra styrelsearbete skapar en positiv gruppdynamik, en dynamik som uppnås genom att vara extremt öppen för olika parametrar såsom olika åldrar, kön och sexuell läggning.

– Var öppen i själva styrelsearbetet och välkomnande för olikheter och dynamik för att kunna få en kreativ grupp som utmanar varandra. Det gäller att inte vara för likformiga och tänka i samma banor.

Diskutera och titta krasst på hur kompetensen ser ut. Hur ser mångfalden ut? Hur ska man kunna leverera bättre?

Utmana arbetet och valberedningen, låt det inte vara som det alltid har varit.

– Avsätt tid för att utvärdera hur kompetensen ser ut och prioritera vilka kunskaper och kompetenser som bidrar till en förbättrad styrelsekonstellation. Utmana arbetet och valberedningen, låt det inte vara som det alltid har varit. Det är viktigt att hela tiden utvärdera styrelsens arbete och hur man kan bli ännu bättre. På StyrelseAkademin erbjuder vi exempelvis både styrelseförmedling och styrelseutvärderingar.

Ett effektivt och professionellt styrelsearbete som tar vara på kompetensen och gruppdynamiken bidrar inte enbart till ökad lönsamhet, det ger även samhället fördelar genom att stärka Sveriges konkurrenskraft.

 

En jämnare könsfördelning i framtiden

 

I tider av digitalisering och globalisering ökar behovet av olika och kompletterande kompetenser i styrelsearbetet, där en mångfald i styrelser är en förutsättning för att skapa ökad effektivitet och lönsamhet. 

– Därför är jag övertygad om att utvecklingen av en mångfald i styrelser bara kommer att öka. Mångfald sker ju inte på bekostnad av kompetens, utan precis tvärt om.