Om företaget

Female Leader Engineer utser årligen framtidens kvinnliga ledare bland nyexaminerade civilingenjörer från fem av Sveriges största tekniska högskolor, samt bedriver nätverket FLE Alumni och kampanjen All Potential. Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor.

Den 8 maj 2017 lanserade Female Leader Engineers sin kampanjfilm All Potential. Kampanjen belyser vikten av att fortsätta utmana könsnormer i samhället – i stort som i smått. Läs mer här: www.allpotential.se 

 

På så sätt ger de framtidens kvinnliga ledare en skjuts in i karriären.

Jämställdhetsutvecklingen på företagen i Sverige sker inte i den takt som den bör. Idag är 6 procent av alla vd:ar på börsnoterade bolag kvinnor. Ju högre upp i organisationerna man kommer ju färre kvinnliga chefer möter man. Många hävdar att det är svårt att hitta kvinnor som vill vara chefer men hela 83 procent av kvinnorna som studerar på universitetet vill bli chefer efter studierna, jämfört enbart 67 procent av de manliga studenterna. 

Det finns alltså ett glapp någon stans, där kvinnorna som vill vara chefer väljs bort. Det kan bero på flera saker bland annat att kvinnor är föräldralediga längre, lägger en timme mer om dagen på hushållsarbete än männen men det beror också på att kvinnor och män bedöms olika och söker jobb på olika sätt.

– Kvinnor bedöms oftare på merit medan män bedöms på potential i rekryteringsprocessen. Dessutom är kvinnor mindre benägna att söka ett jobb där de inte uppfyller alla specificerade krav, säger Anna Wingqvist, grundare till företaget Female Leader Engineer.

Hon menar att det är viktigt att se över hur man skriver sina annonser om man vill ha fler kvinnliga sökande till sin organisation. Det kan vara bra att dra ner på antalet specifika krav och mer beskriva vilken typ av person man är ute efter. Företag kan också ställa som krav att alltid ha kvinnliga kandidater att välja på, då får HR-avdelningen eller rekryteringspartnern kanske jobba mer uppsökande.

Som kvinna i en mansdominerad bransch, vilket nästan alla kvinnliga civilingenjörer är, är det viktigt att nätverka och bra att hitta så kallade ”sponsorer”. En sponsor är till skillnad från en mentor någon som inte bara coachar utan också supporterar och lyfter fram den yngre kollegan till möjligheter högre upp i organisationen. Organisationer borde se över vilka människor som har det informella stödet från högre ledning, visar det på en mång- eller enfald? 

För att vara konkurrenskraftig måste industriföretagen ta tillvara på all potential som finns

– De bakomliggande orsakerna till att näringslivet inte är jämställt är strukturella. För att vara konkurrenskraftig måste industriföretagen ta tillvara på all potential som finns och aktivt motverka strukturella hinder, säger Caroline Bouzi, grundare till företaget Female Leader Engineer.

Jämställda bolag visar på bättre resultat eftersom företag med mångfald har fler perspektiv som skapar innovationskraft. För att skapa ett företag som lockar fler kvinnor och dessutom får dem att stanna måste man skapa en öppen och inkluderande kultur, ha mätbara mål för mångfald och tydligt kommunicera vad man vill ha för organisation.

Partnerföretag till utmärkelsen

  • Ericsson
  • Fortum
  • Sandvik
  • Scania
  • Skanska
  • SSAB
  • Stora Enso
  • Talent Eye
  • Kvinnokompetensen

Female Leader Engineer

Female Leader Engineer utser årligen framtidens kvinnliga ledare bland nyexaminerade civilingenjörer från fem av Sveriges största tekniska högskolor, samt bedriver nätverket FLE Alumni och kampanjen All Potential. Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor.

Den 8 maj 2017 lanserade Female Leader Engineers sin kampanjfilm All Potential. Kampanjen belyser vikten av att fortsätta utmana könsnormer i samhället – i stort som i smått. Läs mer här: www.allpotential.se