Men förutsättningarna för att leda på distans ser annorlunda ut. Anki Udd, ledarskapsexpert på Sveriges chefsorganisation Ledarna guidar chefer.

Att ha medarbetare på distans, som du inte träffar och kommunicerar tätt med, ställer större krav på tydlighet. Tänk på att vara tydlig med mål och förväntningar och kom överens om hur insatserna ska följas upp.

Fördela ansvaret

Medarbetare behöver en tydlig fördelning av både roller och ansvar, i synnerhet om de inte ses så ofta. Idag finns det tekniska hjälpmedel som underlättar samarbete, men tydlig ansvarsfördelning är något du som chef kan underlätta i organisationen.

Avståndet spelar mindre och mindre roll

Avståndet spelar mindre och mindre roll i takt med att tekniska hjälpmedel blir allt bättre. Utöver mobiltelefon och e-post går det att använda videokonferens och chattprogram. Vid kortare möten eller avstämningar är det helt ok att ta dem per telefon. Men om det sker regelbundet och kräver längre tid kan en videokonferens rekommenderas. En sådan investering kan dessutom dra ned på antalet arbetsresor.

Värna om vi-känslan

Som chef är det viktigt att tänka på hela arbetsgruppen när det gäller internkommunikation som kan verka oansenlig. Är en arbetsgrupp helt virtuell, då är det viktigt att samlas regelbundet. Dels för att skapa det personliga mötet och kanske helt enkelt lära känna varandra bättre.

Många framgångsrika chefer betonar vikten av att ha nära kontakt med och göra nedslag i den operativa verksamheten. Som chef bör du regelbundet besöka medarbetare på plats. Hur genomförbart detta är beror såklart på organisationen. Men om du har ett fåtal som arbetar på distans är det viktigt att för båda parter att skapa förståelse för medarbetarens arbetssituation och arbetsmiljö.