Det konstaterar Alexandra Ridderstad som är verksamhetsansvarig för Tekniksprånget, en av de satsningar som görs.

– Vi har ett stort gensvar från arbetsgivare i Sverige som lyfter vikten av kompetensförsörjningsfrågan och ingenjörer, så känns det bra att satsningar som Tekniksprånget verkligen ökar intresset, förklarar hon.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar på att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar för att säkra kompetensförsörjningen. Det drivs sedan 2013 av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Hittills har 14 000 ungdomar sökt och 3 300 fått praktik på något av de 250 arbetsgivare som ingår i projektet.

– Företagen finns på 120 orter runt om i landet, så det är en nationell satsning där vi vill nå så många som möjligt.

Av de som söker uppger ca 60 procent att de känner en stor osäkerhet kring vad en framtid som ingenjör skulle innebära, en osäkerhet som delvis beror på att de haft väldigt lite kontakt med näringslivet under tiden i skolan.

De uppskattar möjligheten att få se en arbetsgivare i verkligheten

– Den återkoppling vi får är de verkligen uppskattar möjligheten att få se en arbetsgivare i verkligheten, konstaterar Alexandra Ridderstad.

Det finns också många fördomar kring vad en ingenjör är. Men när ungdomar får en tydlig bild av vad en ingenjör faktiskt gör så minskar den osäkerhet som får många att tveka inför valet till en teknisk högskola.

– 8 av 10 som går igenom våra program har blivit säkra på att de vill bli ingenjörer efter praktiken och söker vidare till en teknisk högskola.

 

Satsning mot kvinnliga studenter

 

När regeringen beslutade att vara en del av Tekniksprånget så var de tydliga med att de ville att satsningen skulle inspirera tjejer att söka sig till ingenjörsyrket, och statistiken visar goda resultat.

– Hälften av alla som antas till våra praktikprogram är tjejer och av de som går vidare till en teknisk högskola efter praktiken så kvarstår den fördelningen, berättar Alexandra Ridderstad.

Hon berättar vidare att deras statistik visar att tjejerna uppvisar en större osäkerhet på flera områden jämfört med killarna, vilket kan vara skäl till att de normalt sett inte söker till tekniska högskolor i samma omfattning.

– De är dels mer osäkra på hur de ska klara matten på högskolan och dels är de också mer osäkra på vad en ingenjörsutbildning leder till.

 

Fyra unga kvinnor som ler. Foto: Erik Cronberg

En målsättning med Tekniksprånget är att inspirera och motivera unga kvinnor till att söka sig till mer tekniska karriärsvägar. Foto: Erik Cronberg
 

Praktik ett vinnande koncept

 

Tekniksprånget och andra liknande satsningar visar att praktik verkligen fungerar, att det både inspirerar och motiverar ungdomar att ta steget.

Det finns alltför få tillfällen till praktik idag.

– Det finns alltför få tillfällen till praktik idag. Nu är även Praon frivillig i skolan vilket gör att många ungdomar går igenom hela skolan utan att någonsin ha varit ute på en arbetsplats, vilket är skrämmande, konstaterar Alexandra Ridderstad.

Så praktik är en nyckel till att få fler att söka till en teknisk högskola.

– Men det visar sig att praktiken inte bara ökar antalet sökande, utan den information vi har fått är att den även höjer motivationen att stanna kvar inom utbildningen.

Hon refererar till undersökningar de gjort bland dem som gått igenom deras praktikprogram, siffror de nu ska verifiera i ett projekt tillsammans med högskolorna.