80 procent av de som presenteras för chefspositioner i Sverige är män. På chefsrekryteringsbolaget Wes, som står för Women Executive Search, arbetar man för att göra skillnad på siffrorna.

– Av våra rekryteringar är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Att det inte finns kvinnor med rätt kompetens är bara en myt, det handlar om hur man letar, säger Nusin.

Marknaden har öppnat upp sig mer för ett bredare urval av kandidater

Wes startade för fyra år sedan och målet är att öka andelen kvinnliga chefer i näringslivet genom att säkerställa att de kvinnliga, eller andra underrepresenterade kandidater, alltid kommer med i urvalet i rekryteringsprocesserna. Vi utmanar de traditionella rekryteringsföretagen, som ofta rekryterar från samma arenor och nätverk. Vi tror mer på att kartlägga arbetsmarknaden på djupet och identifiera profiler som inte finns på radarn.

Wes arbetar med att rekrytera allt från mellanchefer upp till vd-nivå och styrelseposter.

– Vi har sett stor skillnad på hur man rekryterar de senaste fyra åren. Framförallt ser vi en stor förändring vid styrelserekryteringar, men också hos börsbolagen. Allt fler sätter diversitet högt på kravlistan och man har börjat använda sig av professionella chefsrekryteringsbolag i större utsträckning för att få ett bredare urval av kandidater. Istället för att bara titta i sina egna nätverk. Det innebär att marknaden har öppnat upp sig mer för ett bredare urval av kandidater till både chefspositioner och styrelseposter.