– En senior interim CIO kan snabbt sätta sig in i företagets situation, analysera mognad, organisation, ansvar och roller samt se över taktiska och strategiska planer, säger Mats Lindmark, vd på rentAleader.

Tekniken går i allt snabbare takt och digitaliseringen står inför dörren. Det blir därför allt viktigare för organisationer att vara flexibla och medvetna om behovet av säkra kompetensen och att följa med i utveckling av Informationsteknologin. En interim CIO går in och hjälper och stödjer företaget i processen.

En senior CIO fokuserar på syftet och den långsiktiga strategin med ett samgående och kan i arbetet adressera obekväma frågor, analysera ekonomiska nyckeltal för IT samt analysera förutsättningarna för strategin utifrån IT.

Etablerar och leder digitaliseringen och IT strategi

Mats Lindmark, vd på rentAleader säger att det är viktigt att ställa frågor som ”Var står vår IT verksamhet och var i relation till det nya företagets utmaningar?” Lindmark menar att alla företag har sin historia, sin resa av modernisering, effektivisering och inte minst, digitalisering.

En genomgång av planerna som de två IT verksamheterna arbetar utifrån med relation till budget och utfall ger besked och verkar som en snabb temperaturmätare på tillståndet. Genom att avväga de nuvarande riskerna och exponeringarna för företaget och genom att skapa en ny nivå av förtroende hos personalen skapar en interim CIO en ny struktur.

En interim CIO fokuserar på de kritiska områden som måste skyddas eller stöttas under övergången. Att ingå i en ny konstellation innebär att man kommer att stressa de interna rutinerna.

– Den organisation som snabbt har klargjort rutiner, bottnat syfte och strategi internt. Kommer att vara mycket starkare och snabbare när affärsrelationen väl är etablerad, säger Lindmark.

rentAleader avslutar ett uppdrag med att bistå i rekrytering av fast CIO. Den ledare som kommer in efter det arbete som en interim CIO utfört har en större chans till framgång - med fördelen av full dokumentation, överlämning och ändringar som gjorts på kort sikt. Företaget har helt enkelt inte tappat fart eller blivit av med personal utan kan bygga vidare på den utvecklade planen för framtiden.