Samtidigt har det sedan slutet av 1990-talet skett en dramatisk ökning av långtids-sjukskrivningar. Först och främst är det sjukskrivningar p.g.a. psykisk ohälsa som ökat.

"Så vad är varningssignalerna och vad kan man göra"

Arbetsplatsen finns med oss dygnet runt i den som kanske är vår käraste ägodel – mobilen. Uppkopplade mot jobbmailen finns det en inbyggd förväntan att vi skall vara delaktiga i allt som sker, oavsett dygnets timme. Jobbet kanske även genomgår en omorganisation där nya arbetsuppgifter tillkommer och där vi inte får den utbildning som krävs för att utföra arbetet. När kraven vi möter på jobbet som arbetsbelastning, självständighetsnivåer och normerna för socialt beteende överstiger vår förmåga att hantera dem, riskerar vi att falla offer för utmattningsreaktioner. Så vad är varningssignalerna och vad kan man göra när man ser dem?

 

Riskfaktorerna för utmattningsreaktioner

De största riskfaktorerna är intensivt arbete, höga krav, låg kontroll och bristande stöd.

"Handlar både om att vara lyhörd och att se människors behov."

Leg. Psykolog Anna Bennich Karlstedt säger att det är oerhört viktigt att den anställde upplever ett stöd, både emotionellt och praktiskt. Som chef, säger hon, är det viktigt att se med vilka arbetsuppgifter den anställde behöver avlastning om personen visar signaler på utmattning. ”En bra chef är en bra problemlösare” anser Bennich Karlstedt. Det handlar både om att vara lyhörd och att se människors behov. Vidare handlar ledarskap om att införliva en trygghet så att den anställde också vågar säga nej. Det är viktigt säger hon, att ta temperaturen och fråga hur någon mår.  Då är det lättare att komma i ett ”problemlösningstillstånd” där man kommer fram till en lösning innan någon blir sjuk, eftersom man satt fingret på problemet. Men, tillägger hon, även chefer behöver stöd och konkreta verktyg för att hantera dessa frågor.

 

Fokus på återhämtning

All typ av stresshantering handlar om återhämtning. Det är återhämtningen som ryker när vi är aktiva dygnet runt, vilket detta relativt nya effektivitetssamhälle premierar. De naturliga återhämtningsstunderna är bortrationaliserade till stor del och ansvaret att hitta vilan och återhämtningen vilar på oss som individer mycket mer. Återhämtning ser olika ut för olika individer (utöver sömn och fysisk aktivitet som alla behöver) och en arbetsplats som kan ge utrymme för individuell återhämtning har mycket att vinna.

 

Anna Bennich Karlstedts bästa tips

  • Ge möjlighet till fysisk aktivitet (träning på arbetstid, roliga stegräknartävlingar för de som vill)
  • Systematisera kortare pauser under dagen (t.ex. byt miljö en kort stund).
  • Res dig fyra ggr om dagen, gå ut, ta några djupa andetag, småprata med kollegor i fem minuter. Det gör mer än vi kanske tror för hälsa och återhämtning på sikt).
  • Håll samtalen om hur vi har det på arbetsplatsen levande, vår hälsa bör vara en lika viktig punkt på mötesagendan som budgetgenomgången.
  • Se till så att det finns professionellt stöd att tillgå om någon mår dåligt. Det är mycket lättare att arbeta med en persons problem innan utmattningen slagit till så hårt att en lång rehabilitering krävs.