Elekronikföretaget Mycronic är ett high-tech företag inom elektronik med en hög tekniknivå som kräver stora forsknings- och utvecklingsinsatser för att hålla sig i framkant. De utvecklar och tillverkar laserbaserade mönsterritare för tillverkningen av bildskärmar samt avancerad ytmonteringsutrustning.

Mycronic har arbetat målmedvetet för att bli en arbetsplats med en jämn fördelning av kvinnor och män och en blandning av olika åldrar och kulturella bakgrunder bland medarbetarna på alla nivåer.

– Det var bland annat av det skälet som jag valde att börja på Mycronic då jag från tidigare positioner vet att arbetet både blir bättre utfört och roligare med team som har olika erfarenheter och personligheter, förklarar Mikaela Näslund, Director Platform Development på Mycronic.

 

Blandad ledningsgrupp

 

Hon är en av tre kvinnor, av totalt sju medlemmar, i ledningsgruppen för avdelningen för forskning och utveckling. Hennes organisation ansvarar för Utvecklingsgrupperna såsom Mekanisk konstruktion, Elkonstruktion, Mekatronik, Fysik och Mjukvaruutveckling. Just nu arbetar hon och hennes organisation mycket med globaliseringsfrågor.

Har under det senaste året fokuserat på ledarskap

En av Mikaela Näslunds kollegor i ledningsgruppen är Rebecka Ask, Director Project Office. Hennes avdelning är ansvarig för att driva Mycronics samtliga tvärfunktionella produktutvecklingsprojekt. Parallellt med att organisationen bland annat tagit fram två nya plattformar har projektkontoret under senaste året fokuserat på ledarskap samt på att ta fram en tvärfunktionell produktutvecklingsmodell, två viktiga delar för att skapa förutsättningar för en organisation som växer.

Både Rebecka och Mikaela är ett exempel på hur Mycronic välkomnar erfarenheter från andra branscher. De har båda bakgrund i olika ledande positioner. Mikaela blev rekryterad till Mycronic efter mer än 20 år på ABB och Rebecka kom till bolaget efter att i tio år jobbat på Scania

– Jag blev lockad av möjligheten att jobba inom en ny bransch och på ett mindre företag som var inne i en tillväxtfas där jag kunde få bidra genom mina erfarenheter från en större organisation, berättar Rebecka Ask.

 

En organisation i förändring

 

Mikaela Näslund började under samma period som Rebecka Ask och hon lockades av att få jobba i en organisation som var inne i en förändringsprocess.

Jag är ingen förvaltare utan gillar utmaningarna i förändringsarbetet.

– Jag är ingen förvaltare utan gillar utmaningarna i förändringsarbetet. Och Mycronic växer snabbt, bland annat genom uppköp av företag, och dessutom är vi inne i en stark globalisering och jag känner att jag har mycket att bidra med.

Hon är chef för över 100 ingenjörer som ansvarar för mycket av utvecklingsarbetet och hon känner viljan till förändring i hela organisationen.

– Alla vill bli bättre och är nyfikna på andras erfarenheter för att se vad de kan lära av varandra, en inställning jag verkligen uppskattar att få vara en del av.

 

Mikaela Näslund och Rebecka Ask. Foto: Linnea Persson

Alla vill bli bättre och är nyfikna på andras erfarenheter för att se vad de kan lära av varandra. Foto: Linnea Persson
 

Ett systematiskt rekryteringsarbete

 

HR-chefen för Mycronic, Silke Ernst, lyfter också fram vikten att vid varje anställningsprocess försäkrar sig om att de har tillgång till en bred rekryteringsbas för att inte utesluta vissa grupper. Kärnan i företagets arbete med mångfald är att hela tiden utgå från kompetens vid anställningar och chefstillsättningar utifrån en bred kandidatpool samt en uppföljning på att man lyckas rekrytera rätt kandidater från ett mångfaldsperspektiv.

– Och resultatet är verkligen påtagligt. Det finns så många passionerade och kunniga medarbetare här med olika bakgrund och infallsvinklar på utmaningar. Jag lär mig av mina medarbetare och kollegor varje dag, vilket är otroligt inspirerande, berättar Rebecka Ask.

 

Öppenheten genomsyrar hela företaget

 

Både Rebecka och Mikaela uppskattar den kultur av öppenhet som genomsyrar företaget, att alla har en nyfiken attityd och hellre lär sig nytt än dömer ut sådant de inte känner igen.

– Och den kulturen måste ha funnits inom företaget en längre tid, för det är en blandning av medarbetare som varit här mycket länge och mer nyanställda. Våra mer seniora medarbetare är ryggraden i en organisation som befinner sig i en tillväxtfas. De tar ett stort ansvar att integrera våra nya medarbetare på vår globaliseringsresa, konstaterar Mikaela Näslund.

Rebecka Ask tillägger att öppenheten i organisationen också är viktigt vid företagsförvärv för att hitta snabbt till ett bra samarbetsklimat.

Genom ökat samarbete får vi energi för tillväxtprocesserna

– Företaget jobbar även mycket med att stärka sitt tvärfunktionella arbete som båda ser fördelar med. Genom ökat samarbete får vi energi för tillväxtprocesserna och globaliseringen som tidvis kan vara utmanande, konstaterar hon.

Båda två är övertygade om att mångfalden ur flera perspektiv gagnar företaget, kunder och medarbetarna. En jämställd arbetsplats är viktig men att skapa en mångfald utifrån många aspekter utgör en bra grogrund för innovation och fortsatt lönsamhet.