På bara ett decennium har tekniken utvecklats i en hastighet som få kunnat förutse och ingen vet på förhand exakt vilken riktning den kommer att ta imorgon eller femtio år från idag. Men i mitt arbete som it-direktör i Stockholms stad är det inte tekniken i sig utan möjligheterna den öppnar upp för som är det riktigt intressanta.

Livsförbättrare

Stockholm är en av de städer i Europa som växer allra snabbast. Stadens befolkning ökar i genomsnitt med två fullsatta busslaster varje dag.

Vi jobbar just nu mot visionen att Stockholm ska bli världens smartaste stad till år 2040. Med hjälp av digitala verktyg vill vi höja livskvaliteten för stadens invånare och bidra till det bästa möjliga klimatet för våra företagare. Vi vill göra staden mer ekonomiskt, demokratiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Ny teknik hjälper oss att jobba effektivare

Ny teknik hjälper oss att jobba effektivare; att med smarta trafikljus och sensorer optimera trafiken liksom att spara energi. Det gör livet smidigare, men det handlar ytterst om att utveckla smarta lösningar som förbättrar vardagen för var och en.

Det är det bästa med mitt jobb – att få arbeta mot att göra livet bättre och enklare för de som bor, vistas och verkar i Stockholms stad.

Våga misslyckas

Det är ett arbete som den offentliga sektorn, akademin och näringslivet måste ta sig an tillsammans. Det berör oss alla, oavsett sektor. Allt som kan digitaliseras kommer så småningom att digitaliseras och möjligheterna är enorma. På sikt vill vi skala upp nya digitala lösningar för hela Stockholm, men mycket av det vi gör idag är pilotprojekt, där vi undersöker möjligheterna med digitaliseringen och testar oss fram. En framgångsfaktor är helt enkelt att våga misslyckas.

Vi tillåter oss att lära och dra erfarenhet även av misstag och felsatsningar

Därför är det viktigt att vi som arbetar med digitalisering gör det i en kultur där vi tillåter oss att lära och dra erfarenhet även av misstag och felsatsningar. Det behövs en kultur där personer med olika bakgrund och idéer jobbar tillsammans för att hitta den bästa lösningen. Digitala verktyg kan hjälpa till att riva gamla strukturer och här finns möjligheter för att verkligen göra skillnad.

Det börjar i skolorna

Alla goda krafter behövs och i dagsläget finns det alldeles för få kvinnor i branschen, inte minst på chefsnivå. Vi behöver bli många fler kvinnliga förebilder och vi måste bli bättre på att dela med oss av erfarenheter och inspirera varandra. Och vi behöver börja redan tidigt med att väcka intresse.

Det är en av anledningarna till att jag tillsammans med representanter från politiken och näringslivet i Stockholms stads ingår i programmeringskommission i syfte att åstadkomma verklig förändring. Att programmerare idag är det vanligaste yrket i staden ställer helt nya krav på skolorna som vi vill stötta. Kommissionens mål är att genom Stockholms stads skolor öka både den generella digitala kompetensen och den mer specifika kompetensen inom programmering, som gör att vi får ännu fler utbildade programmerare såväl som andra experter inom digital produkt- och tjänsteutveckling.

Här finns stora möjligheter att göra skillnad

Här finns stora möjligheter att göra skillnad, inte minst genom att öka intresset för teknik och programmering bland flickor.

Den snabba förändringstakten och tekniska utvecklingen kommer att kräva nya kompetenser och egenskaper hos oss – både som medarbetare och chefer. Vi behöver vara mer olika än lika om vi ska åstadkomma innovation och förnyelse. Min övertygelse är att olikhet berikar.

Fakta:

Ann Hellenius är it-direktör i Stockholms stad och utsågs i maj till European CIO of the Year av ICT Spring. Hon är en del av Regeringens samverkansgrupp för smarta städer samt Stockholms stads programmeringskommission.