På AllBright arbetar vi för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv, där meriter står över ryggdunkande kompisnätverk. Vi är en opinionsbildande stiftelse utan partipolitisk koppling. Vi kartlägger, analyserar och tar fram rapporter för att belysa hur situationen ser ut i svenska bolag, för att lyfta jämställdhetsfrågorna högre upp på agendan. Genom svarta listor och metoder som skampåle och uthängning pressar vi också företagen. Vi använder oss av den globala certifieringen EDGE för att hjälpa bolag som vill bli jämställda. Och vi utbildar och föreläser på företag runtom i landet för att öka kunskapsnivån och inspirera till förändring.

Jämställd representation är inte synonymt med jämställda arbetsplatskulturer

Under året har AllBright släppt två rapporter. I våras släppte vi rapporten om börsbolagens ledningsgrupper som visade på såväl framsteg som baksteg. Andelen kvinnor i ledningarna fortsätter förvisso att öka men tyvärr har utvecklingstakten avstannat. Höstrapporten däremot var en enda stor ljusglimt. Rapporten fokuserade på börsbolagens styrelser och i styrelserummen, ja där dundrar kvinnorna in med full fart. Hälften av alla nya styrelseledamöter i år är kvinnor och andelen kvinnor i styrelserna ökar med rekordfart. Fortsätter utvecklingen i samma tempo kan vi ha jämställda styrelser inom tio år - utan kvotering.

Men bara för att kvinnorna blir allt fler i toppen innebär det inte att arbetsplatserna är fria från exkluderande jargong, osakliga löneskillnader och sexism. Jämställd representation är inte synonymt med jämställda arbetsplatskulturer. Än finns mycket kvar att göra. 

Därför arrangerade vi nyligen en stor konferens för näringslivets mäktigaste vd:ar och styrelseledamöter - AllBrightdagen 2015 - med fokus på just arbetsplatskulturer. Med hjälp av forskare, goda exempel och rundabordssamtal fick företagsledarna rikta blicken inåt och identifiera exkluderande hinder i sina egna organisationer som gör att kvinnor inte söker sig till bolagen, eller väljer att lämna. För att sporra vd:arna till förändring valde vi att för första gången premiera en lysande stjärna till förebild genom att dela ut ett nytt jämställdhetspris: AllBrightpriset.

I november nästa år är det återigen dags att dela ut det stora AllBrightpriset

Vinnare av det allra första AllBrightpriset är teknikbolaget Mycronic med vd Lena Olving i spetsen. Priset går till det bolag som har gjort en betydande insats för att driva bolagets verksamhet i en jämställd och meritokratisk utveckling. Mycronic utmärker sig med sina tydliga tidsbestämda mål. De har fattat att arbetet måste bedrivas såväl kvantitativt som kvalitativt. Och de har gjort flera progressiva insatser som att utlysa alla chefstjänster på nytt för att säkerställa att de har rätt kompetens på rätt plats. Dessutom är de ett av pionjärbolagen i Sverige som erhållit en global certifiering för jämställdhet.  

I november nästa år är det återigen dags att dela ut det stora AllBrightpriset. För att förbättra chanserna till vinst kommer här en tidig julklapp från oss på AllBright. Tre tips på hur din arbetsplats kan bli mer inkluderande och hur ni kan tillvarata de bästa talangerna:

1. Sätt tydliga tidsbestämda mål. Bestäm er att till 2020 då ska arbetsplatsen genomsyras av en jämn könsfördelning.

2. Eliminera osakliga löneskillnader. Genomför lönekartläggningar varje år och rätta till eventuella skevheter.

3. Kartlägg kulturen med hjälp av externa utvärderare. Undersök om det finns en diskrepans mellan ledning och medarbetare gällande vad som görs och inte görs.   

Vi ses på AllBrightdagen 2016, må bästa bolag vinna!