Om Sverige ska behålla sin konkurrenskraft måste förutsättningar för företagande och entreprenörskap vara så bra som möjligt. Alla bärkraftiga affärsidéer ska vara möjliga att realisera och det ska vara motiverande att starta och driva företag, och framförallt att vilja växa och anställa. Det får inte finnas onödiga, försvårande hinder. Alla bra affärsidéer bör få en ärlig chans, förutsatt att de är långsiktigt hållbara. En av förutsättningarna är riskvilligt kapital. Behovet finns både i tidiga utvecklingsskeden och befintliga företag där osäkerheten gör att kommersiella finansiärer tvekar. Det kan gälla såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som står inför en ny expansionsfas Här fyller Almis finansiering en viktig funktion.

För att möta den stora efterfrågan från innovativa företag med tillväxtpotential har vi satt ihop ett finansieringspaket med utökade finansieringsmöjligheter på närmare fyra miljarder kronor bestående av både riskkapital och lånefinansiering.

Under 2015 slog investeringarna i den svenska startupsektorn nytt rekord

Nyligen tecknade Almi avtal med Europeiska Investeringsfonden avseende garantier som möjliggör Almis Tillväxtlån som är riktat till innovativa företag och det nya Mikrolånet som främst är avsett för nystartade företag. Ytterligare en satsning under 2016 är Innovationsfinansiering anpassad för företag som driver utvecklingsprojekt. I finansieringspaketet ingår också en ny riskkapitalfond om 1,3 miljarder kronor som börjat investera i unga tillväxtbolag under 2016.

Under 2015 slog investeringarna i den svenska startupsektorn nytt rekord. Räknat per capita gjordes det fler investeringar här, både i antal och i kronor, än något annat europeiskt land. Det utländska intresset för svenska startups har ökat kontinuerligt de senaste åren. Nu utpekas Sverige som ett av Europas viktigaste startup-länder. Av 10 europeiska mjukvaruföretag som har nått miljarddollarvärderingar, så kallade Unicorns, har Sverige levererat fem. Många vill nu följa i deras fotspår. Att starta företag och bli entreprenör har blivit ett alternativ som ger hög status. Det är en utveckling som vi på Almi ser mycket positivt på och gärna vill bidra till.

Göran Lundwall
Koncernchef och vd
Almi Företagspartner AB