Nya företag är i många fall bärare av nya affärsidéer och introducerar nyheter på marknaden i form av innovationer. Även befintliga företag gör språng i utvecklingen och bidrar till att vitalisera näringslivet.

Om Sverige ska behålla sin konkurrenskraft måste förutsättningar för företagande och entreprenörskap vara så bra som möjligt. Alla bärkraftiga affärsidéer ska vara möjliga att realisera och det ska vara motiverande att starta och driva företag, och framförallt att vilja växa och anställa. Förutsättningarna för alla i samhället måste vara desamma. Vi ska inte acceptera att det kan finns hinder i form av normer eller traditioner.

Den högsta nivån någonsin

Allt fler kvinnor väljer i dag att starta och driva företag vilket innebär att fler affärsidéer tillvaratas och att Sveriges möjligheter till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling stärks. Andelen företagsamma kvinnor - det vill säga de som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd/ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag - ligger nu på 7,7 procent av kvinnor i arbetsför ålder. Det är den högsta nivån någonsin enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv. Andelen kvinnor bland nystartade företag under 2016 var 40 procent och den totala andelen kvinnor som driver företag ökar stadigt.

Det är också glädjande att Sverige ligger bättre till jämfört med andra länder i Västeuropa enligt senaste rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Men vi ligger fortfarande långt efter USA, där andelen kvinnor bland företagarna är betydligt högre.

Sverige behöver fler kvinnor som driver företag

Det råder en bred enighet om att Sverige behöver fler kvinnor som driver företag. Av den enkla anledningen att här finns en stor outnyttjad tillväxtpotential. Om kvinnors företagande fortsätter att öka tills företagandet blir lika vanligt som bland män skulle det innebära att ytterligare 7000 nya företag startas varje år. Kort sagt, det är önskvärt att öka andelen kvinnor som driver företag. Det är en grund för ökad tillväxt och fler jobb. Både privata och offentliga aktörer bör därför visa en tydlig ambition och arbeta med mätbara målsättningar för att öka kvinnors företagande.

Viktig faktor

En viktig faktor i detta sammanhang är inställningen till att bli entreprenör. Enligt Entreprenörskapsbarometern skiljer sig inställningen till att bli företagare, 42 procent av kvinnorna kan tänka sig att blir företagare. Motsvarande för män är 52 procent. Inställningen påverkas av attityder i samhället, egna drivkrafter, hinder för företagande och kunskap om företagande. Alla dessa områden går det att arbeta med och påverka.

I vår strävan efter jämställdhet i företagandet måste vi jobba med konkreta handlingar i det dagliga arbetet men vi måste också jobba med våra grundläggande värderingar. Det handlar om att ta vara på alla människors företagsamhet och innovationskraft. En mångfald av företag och företagare inom en bredd av branscher bidrar till förnyelse i näringslivet och till hållbar tillväxt.

 

Göran Lundwall
Koncernchef och vd
Almi Företagspartner AB