Fakta

Anna Sjödin, listar de vanligaste förbättringsområdena kring vanor och ovanor i vardagen

  1. Sortera i bruset – fatta beslut Nu!
  2. Minimera störningar och tidstjuvar
  3. Öka fokus och energi på rätt saker!
  4. Tid till ledartänk och reflektion
  5. Sluta prokrastinera – Bli proaktiv!

– En Lean kultur handlar om förhållningssätt, attityder och att sprida ett nytt tankesätt i hela organisationen snarare än att implementera en specifik organisationsmodell, verktyg och metoder. För att lyckas krävs en stark förankring i ledningsgruppen och att ledarna kan coacha människor att tänka och agera annorlunda i sin arbetsvardag. Det är viktigt att redan från början introducera lean som en ledningsfilosofi och ett kontinuerligt arbetssätt som baseras på ständiga förbättringar och drivs framåt av medarbetarna själva snarare än av interna leancoacher eller extern konsult, säger Anna Sjödin, leantränare som driver företaget Leanway AB.

Frigör tid för varje medarbetare

Genom att synliggöra egna och gemensamma slöserier i processer, informationsflöden, samarbeten och kommunikation, så frigörs upp till 8 timmar per person per vecka, tid som används till mer värdeskapande- och kundrelaterade aktiviteter samt förbättringsarbete.

– Jag har upplevt att många organisationers beslut tas på ledningsnivå utan att det kommuniceras ut till resten av medarbetarna. Det gör att du som anställd inte vet vad som förväntas av dig kring leverans och kvalitet. Detta i kombination med egna krav på hög servicegrad och att ständigt vara uppkopplad leder ofta till stress och just onödig tid på omarbete, säger Anna Sjödin.

Att ständigt vara uppkopplad leder ofta till stress och just onödig tid på omarbete

– En av de stora utmaningarna kring Lean ledarskap är att skapa tydlighet kring prioriteringar så att fler gör rätt från början och känner trygghet i sitt beslutsfattande. Vare sig om det gäller att kasta mail eller tacka nej till ett möte som inte leder verksamheten framåt. Säg vad du gör och gör som du säger, säger Anna Sjödin.

En annan framgångsfaktor är att tid avsätts till just ledartid och vara lyhörd för, välkomna och verkligen lyssna på medarbetarnas förbättringsförslag och idéer. Det genererar även ett ökat engagemang hos medarbetarna, en motivation att arbeta långsiktigt och dedikerat med lean.