För att se till så medarbetarna mår bra och orkar med arbetet på sikt när digitaliseringen nu blir mer genomgripande, behövs ett ledarskap anpassat till den nya verkligheten.

"En bra lön är viktig, men inte tillräcklig som morot."

Det finns gott om undersökningar som visar vad millennials, alltså de högutbildade som är födda från början av åttiotalet till mitten av nittiotalet, värdesätter hos arbetsgivare. De vill arbeta för verksamheter som lever upp till samma etiska värderingar de själva har. Som för tidigare generationer är en bra lön viktig, men inte tillräcklig som morot. Millennials har vuxit upp i ett samhälle som blivit tuffare och mer oförutsägbart genom extremt snabba tekniksprång.

 

Tydliga ramar och coaching är lösningen

Tillit och tydlighet är viktigt för de flesta, men på grund av den växande komplexiteten prioriterar millennials det mer än tidigare generationer.

"Vill inte bli lämnade i sticket med otydliga uppgifter"

Millennials värdesätter att arbetsgivaren litar på dem och deras förmåga. De vill inte bli lämnade i sticket med otydliga uppgifter utan efterfråga tydliga ramar och ledare som ger dem feedback och coaching. För 47 år sedan var Gällöfsta Perlan pionjärer med att lära ut ett sådant ledarskap.

– Vi hjälper organisationer att framtidssäkra sitt ledarskap och ser mätbara effekter av det vi lär ut, berättar Lena Kardefelt, vd på Gällöfsta Perlan Ledarskap.