Håkan Mildh Svensson arbetar på ett konsultbolag som aktivt jobbar med att få ut kvinnliga konsulter på tekniskt tunga uppdrag. Han pekar på att samhällstrukturen skapat en missvisande bild kring dessa yrken.

En matchokultur

– Det finns en matchokultur som inte stämmer överrens med verkligheten. Bara för att det är tekniskt eller fysiskt tunga yrken, är definitivt inte alla män som jobbar med det särskilt macho. Jag tror att det finns många kvinnor som är precis lika intresserade av teknik som män, de lyfts bara inte fram lika mycket!

– Dessa män ifrågasätts heller aldrig kring sitt yrkesval. Men som kvinna måste du ständigt motivera ditt val. Det behöver inte nödvändigtvis vara kritik, utan det handlar mer om nyfikenhet. Men inställningen finns fortfarande där, och den grundinställningen vill vi komma ifrån, fyller Ulf Kruse, vd och managing director på konsultbolaget, in.

Slå upp dammarna

Ulf Kruse pekar på vikten av att våga se utanför sin trygghetszon. Det är lätt att hamna i gamla trygga banor och använda sig av den fiskedam man alltid simmat i.

Viktigt att syna samhällstrukturen

– Min övertygelse är att vi är en produkt av vår uppväxt. Mycket av det vi gör sker undermedveten och det blir därför extra viktigt att syna samhällstrukturen och se till att inte hamna i den stereotypa manligt vs kvinnligt tänkandet.

– Problematiken sitter inte i att jämföra egenskaper hos män och kvinnor. Det sitter i den sociala konstruktionen som skapats av dagens samhälle med uppfattningen av att män och kvinnor inte skulle vara kapabla till samma saker, säger Håkan.

Någon måste börja

Louise Tern, usability engineer och HMI designer, är van att vara ute på uppdrag där majoriteten arbetskamrater är män. Hon har själv märkt av att det finns en viss skepsis ute på golvet de första dagarna. Men på chefnivå finns en helt annan trend.

– Det märks att det är klyftor ute på arbetsmarknaden. Det händer att man ibland möts av en slags matchokultur där man som ung och kvinna måste ha lite skinn på näsan, men oftast blir man snabbt uppskattat. Samtidigt ökar efterfrågan på kvinnor i dessa tekniskt tunga yrken och många chefer efterfrågar fler kvinnliga konsulter, säger hon.

Många chefer efterfrågar fler kvinnliga konsulter

Louise berättar om när hon själv jobbade på ett kärnkraftverk som en av två kvinnor i hela teamet. Under sin tid såg hon en positiv trend där de i teamet utökades med fler kvinnor under uppdragets tid.

– Initierar vi till fler kvinnor inom dessa yrken kommer det förbättras allt eftersom, men någon måste börja!

– Uppgifterna är ändå de samma! Finns samma kunskap ska de kunna utföras på precis lika villkor, det är egentligen inget konstig med det. Det är tvärtom väldigt logiskt, avslutar Ulf.