Enligt aktuella undersökningar är kompetensutveckling det område som medarbetare oftast är missnöjda med. Företag eller organisationer som inte erbjuder eller satsar på kompetensutveckling riskerar såväl missnöjda medarbetare som att bli förbisprungna av konkurrenterna. Men vilken kompetensutveckling är den rätta?

Det är rimligt att chefen kan ställa krav på sina medarbetare

Det är rimligt att chefen kan ställa krav på sina medarbetare att de med skärpa och gott omdöme motiverar sitt behov av kompetensutveckling. Externa utbildningar kan ge spets och nya infallsvinklar och behövs. Långt ifrån allt lärande består dock av extern kompetensutveckling.         

En underskattad faktorJörgen

En ofta förbisedd faktor är lärandet på arbetsplatsen. Ett systematiskt lärande på arbetsplatsen skapar såväl motivation som ökad kunskap. Det finns hur många infallsvinklar som helst på vad man kan lära sig. Det kan vara kundbeteenden, omvärldshändelser, leverantörsönskemål med mera.  Allt som bidrar till organisationens utveckling är presumtiva lärandemål. Chefens roll är att skapa lärande i arbetsuppgifterna och i verksamheten. Efter att ha satt upp lärandemål, som speglar arbetsplatsens riktning, mål och behov, är det viktigt att målen följs upp.

Som medarbetare har man också eget ansvar för sin kompetenshöjning

Som medarbetare har man också eget ansvar för sin kompetenshöjning, vilket bör ske i en växelverkan med chefen, utifrån organisationens bästa. Genom att systematisera det egna arbetet med lärandemål tydliggörs vilken kompetens man har, med resultat, utmaningar och lärdomar.

Lärandet via arbetet är enligt mig en underskattad faktor på flera plan och värdesätts inte alltid på samma sätt som externa utbildningar. Därför är det viktigt för såväl chefer som medarbetare är att systematisera och integrera lärandet i arbetsuppgifterna och yrkesrollen. På så sätt kan organisationen och individen lättare se storheten i det man faktiskt lärt sig i sin yrkesroll, hos sin arbetsgivare och av sina arbetsuppgifter.

Några tips

  • Självfallet skall ditt lärande vara med i ditt CV och i ditt utvecklingssamtal.
  • Det du har lärt dig är en del av din kompetens. Sätt därför rätt ord på din kompetens.
  • Allt lärande består inte av formell extern utbildning. Var stolt och medveten över de lärdomar du fått i ditt yrkesliv.