Genom att arbeta med infrastrukturprojekt som förändrar samhället och berör många människor får hon möjlighet att vara med och forma framtidens samhälle och underlätta vardagen för människor.

– Som uppdragsledare fungerar jag som en projektledare som samordnar vårt uppdrag med våra egna medarbetare och inhyrda konsulter gentemot Trafikverket. Det här är en jämställd bransch med en bra blandning av kvinnor och män med varierande bakgrund. Varje väg- och järnvägsprojekt har sina unika tekniska och juridiska utmaningar, vilket gör jobbet varierande och utmanande, säger Elisabeth Setterstig, uppdragsledare i kompetensteamet väg- och järnvägsteknik på Norconsult.

Som uppdragsledare utgör hon navet i ett projekt, vilket innebär många omvärldskontakter. Hon har även förmånen att ständigt lära sig mer om olika tekniker som används i infrastrukturprojekt, exempelvis geoteknik, avvattning och brobyggnad.

– Det är roligt att arbeta med meningsfulla och komplexa projekt som verkligen gör avtryck i samhället, säger Elisabeth Setterstig.