Möjligheten för medarbetarna att bidra till samhällsnyttan är inte det enda som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Viktigt att kunna bidra till något långsiktigt

– Vi som enskilda medarbetare får vara med och påverka hur framtiden kommer att se ut. För mig är det viktigt att kunna bidra till något långsiktigt och till nytta för kommande generationer, berättar Elisabet Norgren enhetschef för Nätutveckling.

Det finns en stor variation av olika professioner inom branschen, alltifrån lantmätare, inköpare, projektledare till it-tekniker.

– Man behöver inte vara elkraftspecialist eller analytiker för att jobba i branschen, det finns en bredd vilket kan attrahera fler kvinnor, berättar Maria Ahnfelt enhetschef för Driftutveckling och -utbildning.

 

Två kvinnor i en soffa. Foto: Svenskt Kraftnät

 

Stor andel kvinnliga chefer

 

I energibranschen som kan uppfattas som en mansdominerad bransch är Svenska kraftnät ett gott föredöme vad gäller kvinnor i chefsposition.

Idag har affärsverket 57 procent kvinnliga chefer

– Svenska kraftnät har jobbat aktivt med att få in fler kvinnliga chefer. Idag har affärsverket 57 procent kvinnliga chefer, en bra fördelning i ledningsgruppen samt en kvinnlig generaldirektör, säger Maria.

För att kunna attrahera fler kvinnor till branschen måste fler organisationer gå från ord till handling. De flesta har en jämställdhetspolicy men det är fortfarande alltför många som inte tar hänsyn till den.

– Det måste finnas en nolltolerans från allra högsta ledningen vad gäller sexuella trakasserier. En av våra framgångsfaktorer är just att vi lever som vi lär och det attraherar många kvinnor, menar Elisabet.