Företag tjänar på att premiera kvinnor och män i samma utsträckning. Nu när det är lika många kvinnor som tar akademisk examen som män, till och med fler i vissa utbildningar, är det inte ekonomiskt hållbart för företag att bara rekrytera ur en kategori. Det är konkurrens om kvalificerad arbetskraft och då är det självklart lättare att hitta kompetens om man kan se den hos en större del av befolkningen.

Det menar Evelina Ögren som grundat Female Leader Engineer (FLE), en organisation som bland annat driver ett traineeprogram som identifierar högpresterande kvinnor bland de studerande på civilingenjörslinjen vid Kungliga Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Många lutar sig tillbaka

– Det är också viktigt för den enskilda individen att bli rättvist bedömd utifrån sin kompetens, potential och kvalitet, inte utifrån sitt kön, säger Evelina. 

Vi borde också aktivt lösa den här frågan

Många lutar sig tillbaka och säger att jämställdhetsfrågan kommer att lösa sig själv nu när fler kvinnor examineras. Tyvärr har inte andra branscher där fler kvinnor har utexaminerats under en längre tid visat en sådan förändring, till exempel ekonomer och jurister. Det är fortsatt betydligt fler män som når toppen.

– Vi ingenjörer arbetar ofta med att lösa stora samhällsfrågor. Vi borde också aktivt lösa den här frågan. Jag menar; ingen annan samhällsfråga löses genom att folk lutar sig tillbaka, förklarar Evelina Ögren. 

Kvinnor utvärderas annorlunda

En av anledningarna till att det ser ut som det gör är att förväntningarna på män och kvinnor är olika. Förra året gjordes en studie i Norge där man lät studenter läsa en berättelse och sedan svara på frågor om det de läst. Hälften av berättelserna handlade om en kvinna vid namn Hanna och hälften om en man vid namn Hans, i övrigt var berättelserna identiska. Trots det svarade 52 % att de gillade Hans men bara 33 % att de gillade Hanna. 72 % trodde att Hans skulle vara en bra ledare men bara 54 % trodde att Hanna skulle vara det. Rapporten visar också att det är de manliga studenterna som gör skillnaden i resultaten medan de kvinnliga tycker lika bra om Hans och Hanna. 

Ett problem som inte kommer att försvinna vid generationsskiften

– Det är unga studenter som svarat och ändå är skillnaderna så stora. Det visar att det är ett genomgående och strukturellt problem där kvinnor utvärderas annorlunda även om de har samma erfarenhet eller agerar likadant som män. Det visar även att detta inte är ett problem som kommer att försvinna vid generationsskiften, som man tidigare har trott, säger Evelina Ögren.

Lyfter fram kvinnor

Genom att FLE lyfter fram högpresterande kvinnor hoppas Evelina Ögren påverka strukturerna i näringslivet och skapa framtida ledare.

– Vi vill vara en motvikt mot de strukturer som finns i samhället och de förväntningar som finns på kvinnor. De ska veta att vi tycker att de är fantastiska och att de gör rätt som satsar på sitt jobb oavsett vad andra ger uttryck för, säger hon. 

Nätverkets samarbetspartners tar jämställdhetsfrågan på allvar och vill bidra till förändring. Genom att erbjuda avancerade traineeprogram formar de en framtida ledare som kan vara med att spränga glastaket och nå toppen. 

– Vi tar fram 20 kandidater varje år men bara en går programmet. Men, det är viktigt att alla 20 får med sig något ur processen. Hos oss är det ett alumninätverk och insikt i strukturer de kan komma att möta i karriären och hur de kan göra för att nå sina mål, säger Evelina Ögren.

Fakta

Evelina Ögren
Civilingenjör Industriell Ekonomi KTH, examen 2009
Affärsområdeschef Evidensia Djursjukvård
Grundare av Female Leader Engineer

FLEs samarbetspartners 2016

  • Astra Zenica
  • Ericsson
  • Fortum
  • Sandvik
  • Scania
  • Skanska
  • Talent Eye
  • Kvinnokompetensen