På Swedish Match är jämställdhet ett affärsmål. Om ett företag ska lyckas långsiktigt måste det ha de bästa medarbetarna på varje plats och hälften av de bästa är kvinnor. Enligt Joakim Tilly, vd på Swedish Match Scandinavia Division, handlar det om rättvisa och konkurrenskraft.

Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter.

– Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det finns ingen anledning till att det ska vara något annat än kompetens, prestation och attityd som styr en medarbetares karriär på Swedish Match. Det är irrelevant vad man har för kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet. Vi måste ha en miljö där kvinnor vill göra karriär på samma sätt som män. Lyckas vi inte attrahera de bästa kvinnorna tror vi dessutom inte de bästa männen vill göra karriär hos oss heller.

 

Ett startskott

 

För några år sedan utförde Swedish Match en extern genomlysning som visade att det behövdes förändringar för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Genomlysningen blev ett startskott på ett större förändringsarbete där man tog ett helhetsgrepp kring jämställdhetsfrågan.

Det går inte att sätta upp visioner och mål och tro att dessa uppfylls på egen hand

– Idag jobbar vi systematiskt med jämställdhet och har satt upp tydliga mål. Vi har utbildat våra chefer i vad jämställdhet är och i normkritiskt beteende, de har i sin tur utbildat sina medarbetare vidare. Vi har även ett jämställdhetsråd med representanter från hela organisationen vars uppgift är dels att se till att jämställdhetsplanen följs, och dels att vara örat mot marken. Det går inte att sätta upp visioner och mål och tro att dessa uppfylls på egen hand, menar Elisabeth Elvegård, Vice President Organization Development, Human Resources.

Jämställdhetsarbete är ett viktigt affärsmål för Swedish Match. Det följs upp som övriga affärsmål och är integrerat i det dagliga arbetet.

– Jämställdhetsarbetet är inte ett sidoprojekt hos oss. Vårt engagemang kommer från hjärtat och hjärnan, det är något vi vill och kommer se till att det genomförs, säger Joakim Tilly.

 

Höga ambitioner

 

Andelen kvinnor i chefsposition har på två år ökat från 24 procent till 31. Men företaget nöjer sig inte med det. År 2020 ska antalet kvinnor i ledande ställning och på chefsnivå vara minst 35 procent, år 2025 ska de ha en jämställd arbetsstyrka på alla mätbara parametrar.

– Det är en tydlig ökning och det har gått bättre och fortare än vi trodde, men det betyder inte att vi är nöjda. Nöjda är vi först när det är jämställt.