Faktaruta:

 

Edge är den globalt mest spridda standarden för certifiering av jämställdhet. Metoden har utvecklats av EDGE Certified Foundation och lanserades på World Economic Forum 2011. Edge står för Economic Dividends for Gender Equality.

– Certifieringen visar att du tar frågan på allvar. Det lockar både kunder och kompetenta medarbetare, säger Aniela Unguresan, medgrundare till certifieringssystemet Edge.

Halva jordens befolkning består av kvinnor. Det är knappast förvånande att företag där medarbetarna avspeglar sin omvärld är bättre på att pejla av marknaden och möta kundernas behov.

Sedan några år tillbaka går det att certifiera jämställdhetsarbetet. Verktyget heter Edge och är utarbetat av en stiftelse i Schweiz. Edge bedömer jämställdheten i ett företag på fyra olika områden: könsfördelning, lönesättningen, policys och kulturen. Könsfördelningen ska vara jämn på alla nivåer i bolaget, inom produktionen likväl som bland chefer och i styrelsen. Lönesättningen ska baseras på principen ”lika lön för lika arbete”.

 

Policy och rutiner

 

Det ska finnas policys och rutiner som ser till att män och kvinnor har samma karriärmöjligheter och det ska finnas en inkluderande kultur i företaget. Dessa fyra parametrar är alla lika viktiga, menar Aniela Unguresan.

Värderingarna måste finnas inbäddade i själva arbetssättet.

– De hänger samman och de första två är egentligen ett resultat av att de två senare fungerar, säger hon. Finns det inte policys kan jämställdheten vare ett resultat av att det finns en hängiven vd och slutar då vd:n blir det ofta inte mycket kvar av jämställdhetsarbetet. Värderingarna måste finnas inbäddade i själva arbetssättet.

Närmare tvåhundra företag och organisationer i 48 länder har valt att låta certifiera sitt jämställdhetsarbete genom Edge. Här finns såväl privata företag som internationella organisationer, exempelvis IMF och utvecklingsbanker för bland annat Asien och Europa. Den tredje kategorin utgörs av statliga och regionala organ. Aniela Unguresan ser inte att vissa branscher skulle vara mer jämställda andra.

– Nej, i första hand beror jämställdheten på ledarskapet i varje företag. Det finns certifierade företag inom alltifrån skönhetsvård och mode till tung industri och oljebolag i Mellanöstern. När väl ett eller två företag i en bransch certifierat sig brukar fler följa efter.

 

Stående kvinna som talar med personer sittandes vid bort. Foto: Unsplash

 

Kan förbättra varumärket

 

Det finns många fördelar med att låta certifiera sig. Företag som kan locka till sig kvinnlig arbetskraft har ett större utbud av talanger att välja bland. Jämställdhetsarbetet kan också förbättra varumärket.

De nordiska länderna betraktas ofta som föregångare på området. Gapet mellan könen är också i det närmaste borta när det gäller utbildning, hälsa och politisk makt. De nordiska företag är dock inte alltid några föregångare.

– Det är lätt att tro att kampen för jämlikhet redan är vunnen i Norden och att företagen inte behöver anstränga sig, säger Aniela Unguresan. Så är det inte. Jämställdhet får aldrig tas för given.

Aniela har ett tydligt råd till de som vill förbättra jämställdheten:

– Börja med att ta reda på var företaget befinner sig just nu. Kartlägg hur det är ställt med jämställdheten på olika plan och vad som behöver förbättras. Därefter kan ni börja fundera över lämpliga åtgärder. Många företag kastar sig huvudstupa in i ledarskapsprogram för kvinnor, mentorsprogram och andra trendåtgärder, men ofta innebär det bara att kasta pengar i sjön.