En Quantopian studie visar att kvinnliga vd:s producerade en 226 % högre aktieavkastning än S&P 500 2002-2014. Trots det besitts endast 4,6 % av vd-posterna av kvinnor.

Investeraren Richard Gröttheim, vd för AP Fonden 7, menar att när man fördubblar könsfördelningen i rekryteringen ökar både talang och mångfald.

– Jämställdhet är viktigt för att undvika grupptänkande i ledningsgupp och styrelserum. Det kommer även att ge bättre långsiktiga finansiella resultat för investerare, säger han.

Viktigt med jämställdhet

Jämställda styrelser i hela USA, Storbritannien och Indien genererade $ 567.000.000.000 mer eget kapital än deras helt manliga motsvarigheter i 2014, enligt en rapport från Grant Thornton.

– Ju fler entreprenörer och investerare det finns, desto fler jobb kan vi bidra till att skapa. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade både som investerare och entreprenörer. Att uppnå en högre grad av jämställdhet är därför ett mycket enkelt, men underutnyttjat sätt att uppnå tillväxt, säger Lauri Rosendahl, Senior Vice President för Global Trading & Market Services från Nasdaq.

För att behålla kvinnliga ledare krävs det dynamiska åtgärder. Detta för att fylla moderskap, mentorskap och ibland även företagskvoter. Att ha flexibla arbetsförhållanden, mentorskapsprogram och mångfaldsbaserade nyckeltal är alla exempel på åtgärder en ledning kan vidta för att säkerställa att de kvinnliga ledarna stannar längre.

Tillför unika egenskaper

Kvinnliga ledare tillför unika egenskaper till ledningsgrupper och skapar reella värden menar Sarah McPhee, Partner på Ahlen & Partners och tidigare vd för SPP.

– För att leda ett innovativt företag i framtiden behöver vi fler individer som ifrågasätter sitt eget omdöme och vänder sig till andra och lyssnar till deras invändningar. Vi måste acceptera att många av våra beslut är irrationella och känslomässiga, men inte nödvändigtvis fel på grund av det, säger hon och poängterar samtidigt att ett annat ord för emotionell är visionär.

Upptäck det senaste inom jämn könsfördelning på Nasdaq i Stockholm i maj. Kontakta Jon Scorcia vid +1.845.633.8787 eller jscorcia@skytopstrategies.com.