Konsumera bara det du använder! Traditionellt sett när man jobbar med lön är antingen att ha eget lönesystem eller att outsourca lönerna. Nackdelen med att ha ett eget lönesystem är att man lätt blir sårbar om något går fel, löneadministrationen blir sjuk, slutar, vabbar eller har semester.

Om man istället väljer att outsourca lönerna får företaget ganska fyrkantiga lösningar samt tappar kontroll över det mest värdefulla man har, sin personal och kunskapen om den.

 

Varför välja?

Aditro är de första på marknaden som kan erbjuda ett alternativ som innebär att man inte måste välja utan istället kan få fördelarna från båda alternativen.

– Med vår nya tjänst Aditro Pay lägger vi oss mittemellan traditionell löneoutsourcing och en traditionell inhousetjänst. Vi fortsätter att ta hand om lönen, men vi låter företagen få en ökad transparens in i systemet. De har kvar vissa av sina processer så att de fortfarande känner ett ägandeskap över sina löner, men de behöver inte ha bemanning för det. Sårbarheten och risken försvinner, kunden behåller inblicken och spar tid till en reducerad kostnad. Det här är möjligt för att vi har utvecklat en ny generation löneplattform med hjälp av ny teknik som gör lön mer tjänstekopplat snarare än produktkopplat, förklarar Joel Köhl, produktchef för Aditro Pay. 

 

Skalbarhet och enkelhet

Allt fler eftersöker en mer behovsanpassad livsstil. Vi vill inte låsa upp oss, allt ska vara enkelt och digitalt. Så även inom administrationsbranschen. Kunden ska själv kunna välja hur många tjänster de behöver.

– Alla företag är olika och vill kunna olika mycket om lön, men det är sällan strategiskt värdefullt att ha 100 procent lönekompetens med fullständig backup och möjlighet att ha allt internt. Vi balanserar verksamheten åt företagen så att de kan ägna sig åt annat, med vetskapen om att löner betalas ut.

Alla branscher är olika men Aditro kan dra nytta av sin branschexpertis. Resultatet för kunderna blir en skalbarhet och best practice, samt att det går snabbt att starta igång eftersom de redan vet vad som krävs.

– I traditionella system jobbar kunderna oftast isolerat, här drar vi nytta av den samlade kompetensen hos alla kunder.

 

Efterlängtad tjänst

Transparens, enkelhet, flexibilitet och digitalisering är Aditros ledord.

– Det finns en oerhört stor efterfrågan av just den här tjänsten. När vi har fört en dialog med våra kunder har det varit väldigt tydligt att den här tjänsten har saknats på marknaden och nu är den äntligen här. 

 

Ladda ner guiden Fyra råd för en framtidssäker lönesystemslösning gratis här >>