I alla fall om man lyssnar på Maria Holmström som jobbar som projektledare för raket- och ballonguppsändningar på Esrange i Kiruna, en del av Swedish Space Corporation.

– Jag älskar att ha ena foten i vildmarken och den andra i en kokande kittel av innovationer och forskning i en internationell miljö där jag får träffa en massa spännande personer, förklarar hon entusiastiskt.

Hon är civilingenjör i Maskinteknik och har jobbat på ÅF och Ericsson i Stockholm innan hon valde att flytta till Kiruna.

Hon ansvarar för att raketer och ballonger med olika typer av forskningsprojekt sänds upp när de ska och på utlovat sätt. Forskarna är helt beroende av att hon och hennes medarbetare lyckas med det för att deras väl förberedda forskningsprojekt ska vara framgångsrika.

– Det är väldigt spännande att få bidra till att viktig forskning inom exempelvis klimat, astronomi, material och rymdfart kan genomföras. Och kontakten med alla forskare och studenter från hela världen, som spenderar tid här med oss under förberedelserna inför uppsändningarna, är väldigt stimulerande.

 

Esrange i Kiruna. Foto: Maria Holmström

Esrange i Kiruna, en del av Swedish Space Corporation. Foto: Maria Holmström
 

Utvecklingen i rymden bidrar till klimatmålen

 

Det som sker i rymden betyder mycket för samhällsutvecklingen. Inte minst viktiga är bidragen från rymdtekniken i dag till en hållbar samhällsutveckling. I takt med att fler och bättre satelliter skapar nya data och förmågan att analysera information förbättras kan rymden på ett avgörande sätt bidra till en bättre bild av hur jorden mår. Den nya informationen gör det möjligt att ta fram betydligt säkrare prognoser som behövs för att kunna ta kloka och hållbara beslut.

Exemplen är många och täcker allt från regnskogar till översvämningar, torrperioder, polernas isbeläggning, luftföroreningar liksom biologisk mångfald och samhällsplanering. Genom tidig upptäckt kan man sätta in åtgärder för att minimera konsekvenser av negativ utveckling, men även för att vända den.  

– Jag ser de stora fördelarna med att få jobba i en sådan här internationell, spännande miljö och samtidigt ha lugnet och naturen tätt inpå. Jag har själv suttit i bilköerna runt Stockholm i många år och uppskattar verkligen min arbetssituation idag, avslutar Maria Holmström.