De bestämde sig för att skriva en bok om sina erfarenheter, ”Uppdrag förändring- att skapa flow i ditt ledarskap”.

Vi delar med oss av inspiration som stärker läsaren i sitt ledarskap och förändringsarbete

– Vår bok ger dig som är eller vill bli ledare konkreta erfarenheter och lärdomar när det gäller att initiera och genomföra förändringar i din organisation. Vi delar med oss av inspiration som stärker läsaren i sitt ledarskap och förändringsarbete. Ett viktigt budskap är att förändringar är något som alltid ska finnas med i det dagliga arbetet, istället för att poppa upp som enskilda projekt eller extraordinära insatser. Att leda är att förändra och allt fler organisationer präglas av en kontinuerlig förändringskultur, säger Marita Bildt, senior advisor på affärsutvecklingsföretaget Six Year Plan och grundare av det internationella telekomföretaget Teleopti.

Kommunicera ofta och mycketMaria

Hon menar att många förändringsböcker är teoretiska och i första hand fokuserar på förändringsarbete i stora organisationer. En målsättning med Uppdrag förändring- att skapa flow i ditt ledarskap är därför att erbjuda en konkret och praktiskt orienterad handbok för förändringsarbete i små och medelstora organisationer. Målgruppen är förstås ledare, men även personer som befinner sig i organisationer som genomgår förändringar.

– Framgångsrikt förändringsarbete handlar till stor del om kommunikation, att kontinuerligt kommunicera till medarbetarna kring varför förändringarna behöver genomföras, vad som ska göras, när det ska göras och varför förändringsarbetet är viktigt för organisationens fortsatta överlevnad. Kommunicera ofta och mycket, betrakta förändringsarbetet som en process snarare än ett projekt och utrusta dig med mycket tålamod, säger Marita Bildt.

Hon påminner om att den mänskliga hjärnan föredrar stabilitet och förutsägbarhet framför förändring och att alla människor genomgår olika faser i förändringsarbetet. Som chef bör man därför räkna med ett visst motstånd innan alla medarbetare förstått nyttan med de förändringar som ska genomföras.

Alla ledare behöver en förändrings-PT

– I vår bok har vi samlat såväl positiva som negativa erfarenheter från det förändringsarbete vi genomfört under årens lopp. Vi vill också kommunicera budskapet att det i dagsläget känns allt mer irrelevant att tala om begreppet förändringsledning eller förändringsledare eftersom förändring istället bör betraktas som en naturlig del av det dagliga uppdraget för en ledare. Vi hoppas också kunna bidra till att avdramatisera förändring som begrepp, säger Maria Rankka.

Man kan åstadkomma mer än man tror, men räkna med att det tar tid

Att kommunicera såväl riktning som att motivera varför förändringen genomförs är viktigt, liksom att bygga starka team som säkerställer att en kritisk massa av medarbetarna stöttar det förändringsarbete som genomförs.

– En viktig lärdom av vårt förändringsarbete är att man kan åstadkomma mer än man tror, men räkna med att det tar tid. Jag överskattade det vi skulle kunna åstadkomma på kort tid, men underskattade det som kunde åstadkommas på längre sikt. Jag tror också att alla ledare behöver en förändrings-PT, en person som kan hjälpa dig att stärka din förändringsförmåga, både när organisationen befinner sig mitt ett intensivt förändringsarbete och i mindre intensiva perioder, säger Maria Rankka.