Undersökningen bad chefer i svenska företag att betygsätta sina egna chefer på en skala från 1 till 5 där 5 var ”Full tillräcklig kompetens”. Undersökningen visar att även om det finns förtroende för chefernas förståelse för kunder och marknaden, så är det många som upplevs brista i strategiskt viktiga kunskaper.

 

De får sämst betyg

Förändringsarbete, samt att driva projekt, visar sig vara det område där chefer får sämst betyg. Anders Richtnér, VD för SSE Ececutive Education anser att resultatet visar att kompetens ses som en färskvara, samt att dagens föränderliga samhälle innebär en stor utmaning.  

– Jag har svårt att tro att så många chefer är inkompetenta, men resultatet kan faktiskt bero på att kompetens är en färskvara som behöver fyllas på för att upplevas relevant. Det är en stor utmaning för ledare i dag att hålla sin kompetens aktuell när det sker så många förändringar i samhället.

 

Därför ifrågasätter vi

Richtnér påpekar att undersökningen inte mäter verklig kompetens, utan medarbetarnas upplevelse av chefernas kompetens. Han poängterar ändå att medarbetare tenderar att ifrågasätta beslut när de anser att chefernas kompetens inte räcker till. Det leder i sin tur till en misstro i organisationen och att det blir onödigt svårt att driva verksamheten framåt.

"Ett förvånansvärt resultat även vid hårda värden"

Chefer förväntades få, eftersom det ofta är en utmaning att i en föränderlig omvärld finna konkreta verktyg till stöd inom områdena. Däremot påvisades ett förvånansvärt resultat när även hårda värden såsom ”att använda nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning” rankades lågt.

 

Fråga chef

Vi förväntar oss att våra chefer ska vara sämre på mjuka värden, men den generella uppfattningen är merparten negativ. Varför? Foto: Unsplash

 

Handlar det om kompetensbrist?

Detta är ju en central kunskap för att leda en verksamhet och något som man förväntar sig att chefer i större företag ska kunna, säger Anders Richtnér och fortsätter:

– Jag tycker att man kan fundera över om svaren i undersökningen beror på verklig kompetensbrist, eller om det är så att man använder olika modeller och verktyg inom organisationen och att man har svårt att förstå varandras angreppssätt och språkbruk. Om det är det senare fallet är en naturlig lösning att se till att alla har samma plattform att utgå ifrån.

Referens

*på uppdrag av SSE Executive Education