– Nästa generation kommer att ställa andra krav på arbetsgivaren och söka mer än en karriär. Man vill ha möjlighet till utveckling för att bli sitt bästa jag på arbetet. Och så ska det vara trevligt, säger Lena Westman, som är HR-chef på SCA Skog AB.

– Jag är i den tron att de hinder som finns, de skapar vi själva. Vi måste se möjligheterna och vända den kultur som finns inom mansdominerade branscher. Det gäller att plocka fram det som attraherar kvinnor och erbjuda det, fortsätter hon.

Det är speciellt att vara inom en mansdominerad bransch

Och trenden har vänt. För sex år sedan när Lena Westman började som HR-chef var det knappt några kvinnor alls som sökte jobb inom skogsbranschen. Idag är det inte hälften, men många fler än tidigare, och det ökar. För Lena Westman har det inneburit att från att ha varit ensam kvinna i ledningsgruppen har hon idag tre kvinnliga kollegor.  

– Det är speciellt att vara inom en mansdominerad bransch och det känns skönt att ha en kvinna att prata med. Från början sökte jag mig till nätverk för att få möjlighet till det, berättar hon.

Samma syn på arbetet med jämställdhet Kvinna

För kvinnor i mansdominerade branscher är det viktigt att jämställdhetsarbetet förs kontinuerligt. När Lena Westman sökte sig till skogsbranschen var det viktigt för henne att hon och hennes chef hade samma syn på jämställdhet.

– Innan jag tackade ja till jobbet ställde jag frågan för att vara säker, berättar hon.

En del i arbetet handlar om kommunikationen och språket, som ibland kan vara lite råare än på en kvinnodominerad arbetsplats.

– Egentligen tycker jag inte att det enbart är en könsfråga. Vi måste jobba med värdegrunden och vilken kommunikation som är okej, säger hon och berättar att hon under åren lärt sig att styrkan är att se människan bakom språket.

Det behövs både män och kvinnor i skogsbranschen

– Det behövs både män och kvinnor i skogsbranschen för att vi ska vara en framtidsbransch. Genom att arbeta mer med frågor som rör arbetsmiljö och vår värdegrund kan vi skapa mer jämställda arbetsplatser, konstaterar hon. 

Till den som vill söka sig till en mansdominerad bransch ger Lena Westman rådet:

– Sök en mentor som kan ge dig stöd. Gärna en kvinna som jobbat ett tag i branschen. Det är skönt att ha en kvinna att prata med. Men framförallt, tro på dig själv och på det du kan, det kan ingen ta ifrån dig.