Efter många diskussioner ser det nu ut som om det blir en lag om könskvotering till styrelser i börsnoterade bolag redan nästa år. Och från 2019 vill regeringen att minst 40 procent av alla styrelseledamöter i noterade bolag är kvinnor. Annars väntar böter.

– Det innebär ett stort personligt ansvar att vara styrelseledamot. Det gäller att skaffa sig kunskap om hur man styr ett företag, det räcker inte att ha specialkompetens inom sitt område.

Det innebär ett stort personligt ansvar att vara styrelseledamot.

Det säger Suzanne Sandler, som får medhåll från Agnetha Estwall. För RiskPoints räkning har hon slutit ett försäkringsavtal med StyrelseAkademien om att tillhandahålla en försäkring för vd och styrelsen, där den försäkrade kan få upp till 5 miljoner kronor per person– om han/hon skulle bli föremål för skadeståndsanspråk.

– Den som är certifierad via StyrelseAkademien får rabatt på försäkringspremien. Anledningen är att ju bättre utbildning man har i styrelsefrågor, desto bättre blir styrelsearbetet och risken för anspråk minskar betydligt. säger Agnetha Estwall.

De vanligaste anledningarna

Vilka är då de vanligaste anledningarna till att en styrelse behöver en försäkring? Agneta Estwall räknar upp några situationer då företaget kan bli föremål för skadeståndsanspråk:

• I mindre bolag handlar det ofta om att företaget får finansiella problem. Finansiärer, leverantörer och andra intressenter kan då känna sig förfördelade och stämmer företagets ledning.

• Skatteverket kan kräva varje enskild ledamot på obetald moms och arbetsgivaravgifter.

• Ledning och styrelse kan anses brista i sin översyn av företaget.

• I större bolag handlar det oftare om anställningsrelaterade frågor, till exempel felaktiga uppsägningar.

• I noterade bolag kan det hända att ledning och styrelse genomför felaktiga affärer eller rapporterar fel vilket kan leda till ras i aktien. Uppretade aktieägare kan då stämma företaget.

Generellt ökar intresset för styrelsearbete, både bland kvinnor och män. Går förslaget om kvotering igenom, kommer efterfrågan på kompetenta kvinnor att öka – liksom efterfrågan på utbildning och försäkringar.

Ordentligt pålästa

– När man går våra utbildningar får man klart för sig vilket svårt jobb det här är, och vilket ansvar man har. Därför finns det också anledning att se över styrelsearvodena, så att de stämmer med insatsen, säger Suzanne Sandler.

Anledning att se över styrelsearvodena, så att de stämmer med insatsen

Det tar tid och energi att sätta sig in i företagets verksamhet, och i de olika situationer som uppstår. För att kunna vägleda och styra företaget krävs att styrelseledamöterna är ordentligt pålästa, och inte bara genom det material som skickas ut inför sammanträden. Utöver det behövs också ofta ett gediget researchjobb för att kunna bedöma exempelvis marknadssituation och konkurrenskraft. Till detta kommer krav på att förstå hur aktuella frågor som digitalisering och hållbarhet kan påverka företagets framtid. Den som äger aktier i bolaget måste också till punkt och pricka känna till och följa insiderreglerna.

Finns ingen plats för misstag

Ofta finns ingen plats för några misstag. Trots att det inte direkt hör det till vanligheterna att styrelseledamöter blir stämda och utkrävs personligt ansvar, händer det då och då

– Vi betalar ut ett flertal ersättningar på basis av vd- och styrelseförsäkringen varje år. Just den här försäkringen betalas dessutom ut till den enskilda ledamoten, och inte till styrelsen som helhet. Försäkringsbeloppet kan även i sin helhet användas till att betala kostnader för legal rådgivning, säger Agnetha Estwall.

Det ideala är naturligtvis att försäkringen aldrig behöver lösa ut. För som Suzanne Sandler säger: Kunskap och kompetens är den bästa försäkringen.