1. Agendaagenda

Avsätt tid för hur dagarna ska se ut, när mail ska läsas och samtal skall utföras. Det går inte att vara tillgänglig 100% av sin tid. En uppgift i taget detta gäller även familj och vänner. Agendan skapar rutiner och lösgör tid för att kunna fokusera.

 

2. FokusFokus

Lägg tid på rätt uppgifter som genererar något för företaget och dig själv. Se nyttan av det egna arbetet och blanda de tunga uppgiftern med sådant som upplevs som inspirerande och energivande.

3. FritidYoga

Var ledig när du är ledig! Du blir en bättre chef och ledare om du mår bra och har annat än bara jobb i huvudet hela tiden. Det kan vara svårt att koppla av hjärnan och då är det bra med en fritidsaktivitet eller sysselsättning som kan ge dig avkoppling och ny energi.

 

4. Synlighetkvinna

Var en ledare som syns och lyssnar. Delta i dagens händelser för att kunna sätta in rätt stöd vid behov i tid. Låt medarbetarna veta att du finns för dem när de har frågor och behöver assistans.

5. Var en förebildFörebild

Att gemensamt kunna vara en styrka är bättre en flera ensamma. Var öppen till ideer och förändringar. Se möjligheter och uppmuntra till utvecklande arbetsmiljö. Gå ifrån ord som måste och gör prioriteringar och val. Det genererar ansvar och stolthet på arbetsplatsen.