– Vi måste arbeta för att kvinnor ska känna sig välkomna och att energisektorn är en attraktiv bransch att arbeta inom.  Det handlar om att hitta kvinnor med rätt kompetens att anställa och att det är ett klimat där vi stannar och utvecklas, säger Lena Gustafsson som är teamchef på Norconsult. 

Emma Nordin, turbinkonsult inom vattenkraft på samma företag, håller med.

Workshops om jämställdhet

– Ingenting löser sig av sig självt. Varje företag måste arbeta aktivt för att bli jämställt. En väg är att lyssna mer på kvinnor i branschen om hur det är komma in i en väldigt homogen arbetsgrupp. Hur är kulturen? Man kan också arrangera workshops om jämställdhet.

Emma Nordin menar att föryngringen inom vattenkraft har varit dålig. Många som var med vid slutet av den stora vattenkraftsutbyggnaden är nu på väg att pensioneras och därmed försvinner mycket kompetens från branschen.

– Men det innebär också möjligheter. Att få vara med och samla in och föra vidare all den kunskap som dessa människor besitter är något som gör jobbet meningsfullt och givande. Kanske är det något som kan locka yngre medarbetare generellt och kanske kvinnor i synnerhet.

Både Lena Gustafsson och Emma Nordin menar att det har hänt mycket inom energisektorn när det gäller jämställdhetsarbetet de senaste åren. Men det finns mycket kvar att göra.

Erbjud unga tjejer att testa teknik

– Erbjud unga tjejer att testa på teknik. Erbjud sommaraktiviteter och anordna teknikforum som riktar sig enbart till tjejer, föreslår Lena Gustafsson. Många yngre tjejer tänker nog att teknik inte är ett alternativ för dem när de funderar på vad de vill göra.  Det är viktigt att teknik är ett intressant alternativ för dem när de funderar på utbildning. Vi kan också bli bättre på att synliggöra att teknikarbete även innebär att vi arbetar med människor. Vi arbetar i projekt och kommer på lösningar tillsammans. Det finns också stora utvecklingsmöjligheter inom branschen.

Emma Nordin är av samma åsikt.

– Det är bra att börja tidigt. Olika anläggningar inom branschen kan bjuda in unga tjejer för att visa hur de jobbar. Då ökar förståelsen för vad vi gör och att det inte är så konstigt att jobba med teknik. En måste inte gilla att meka med bilar för att bli ingenjör.