En innovativ och dynamisk arena med nästan obegränsade möjligheter för de som vill vara med och skapa morgondagens samhälle.

Framtidsverket är ett privat företag som specialiserat sig på att hjälpa aktörer inom offentlig sektor att både hitta nya medarbetare och bli tydligare med att visa upp vilka attraktiva arbetsplatser de kan erbjuda.

– Sverige har en relativt sett mycket stor offentlig sektor och behoven av ny arbetskraft är skriande. Fram till 2026 kommer det att behövas över 500 000 nya medarbetare. Och för att lyckas med det behöver offentliga aktörer bli betydligt bättre på att berätta om sin spännande verksamhet, förklarar Maria Högberg som är vd för Framtidsverket.

 

Väldigt varierande verksamheter

Att det är möjligheternas arena inser man om man funderar igenom vilka alla de områden är som offentlig sektor omfattar. Det är allt ifrån avancerad sjukvård som räddar liv och skolor som ger våra barn en bra utbildning till att finansiera den allra senaste tekniska forskningen och se till att våra konstnärliga värden i samhället bevaras.

– Men det är alltför få som känner till alla de arbetsplatser som finns inom den offentliga sektorn. När jag tog det här jobbet så visste inte jag heller speciellt mycket om det. Nu vet jag betydligt mer och förvånas varje dag över alla nya spännande arbetsuppgifter och yrkesroller jag stöter på.

 

Gör nytta - på riktigt

Maria Högberg har en magisterexamen inom personal och organisationsteori och har tidigare jobbat mycket med att bygga upp affärsområden inom olika verksamheter, men aldrig tänkt på den offentliga sektorn som en möjlig arbetsgivare. Men efter sitt andra barn bestämde hon sig för att leta efter ett nytt jobb där hon kunde få använda sitt stora samhällsengagemang bättre. Först tittade hon på organisationer som Friends och Bris, men så dök annonsen om Framtidsverket upp och hon blev intresserad på en gång.

– Det som gör att jag trivs så bra här är att jag känner hur vi varje dag bidrar till samhällsutvecklingen och gör verklig nytta. Det är så många verksamheter som behöver hitta rätt typ av medarbetare för att de ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt. Nästan alla utbildningsbakgrunder behövs, allt ifrån ekonomi och juridik, till IT och kommunikation. Att få bidra till att fler nyexaminerade ser offentlig sektor som en potentiell arbetsgivare är väldigt givande, och även en härlig utmaning, säger hon med ett leende.

 

Ser redan mycket positiva resultat

De startade sin verksamhet 2012 och har sedan dess hjälpt ett stort antal offentliga aktörer, mest kommuner, och genomslagskraften av deras insatser har hittills varit över förväntan.

– Tillsammans med Landstinget i Blekinge startade vi ett traineeprogram för studenter inom landstingets bristyrken. Tjänster som de tidigare inte fått in många ansökningar till. Redan första året fick vi in över 100 ansökningar till detta program vilket känns otroligt roligt.

De tjänster som aktörer kan få hjälp med är dels att se över den inre organisationen, att bygga sitt varumärke som arbetsgivare inifrån och ut, och dels att kommunicera det varumärket både internt och externt.

– Genom intervjuer med både nuvarande medarbetare och externa partners, samt potentiella nyrekryteringar, hjälper vi organisationen att förstå vad som fungerar bra och mindre bra. Att få dem att inse vad de behöver jobba mer med för att bli en attraktivare arbetsgivare.

 

Satsa på yngre förmågor

Ett exempel som Maria Högberg tar upp är att genomsnittsåldern på chefer inom offentlig sektor är relativt hög.

– Jag hoppas det kan ske en föryngring framöver och att de vågar satsa mer på unga förmågor, ledaregenskaper handlar inte bara om ålder. Med yngre chefer tror jag de blir mer attraktiva som arbetsgivare för nyutexaminerade.

Däremot tror hon inte att det ställs högre krav på chefer inom offentlig verksamhet, utan att kraven på chefer och ledare stegras allt mer generellt.

– Man märker i undersökningar bland studenter att de anser att bra chefer i en organisation är mycket viktigt för att de ska bli intresserade av att jobba där. Så alla typer av organisationer och företag måste satsa en hel del framöver på chefs- och ledarutveckling för att kunna locka unga.

 

En samhällsengagerad generation

På Framtidsverket är de 10 heltidsmedarbetare samt ett antal praktikanter och studenter. De är alla unga, vilket är ett medvetet val.

– Vi vill ge unga möjligheter att växa tidigt, både våra anställda och de praktikanter vi tar in. Sedan är naturligtvis deras nätverk och kontaktytor viktiga i vårt arbete att hjälpa till med nyrekryteringar.

Hon konstaterar samtidigt att den generation som kommer nu är betydligt mer samhällsmedveten och engagerad än tidigare generationer, vilket underlättar deras rekryteringsprocesser.

– Många unga idag vill känna att de kan bidra till utvecklingen, både lokalt och globalt. De söker därför efter arbetsgivare som kan ge dem de möjligheterna, och där har ju offentlig sektor en stor fördel jämfört med många privata företag.

 

Identitet, profil och image

Problemet är bara att alltför få unga känner till alla de möjligheter som offentliga verksamheter erbjuder de som vill bidra till utvecklingen, och det är där organisationer som Framtidsverket kommer in.

– Vi jobbar utifrån tre perspektiv; identitet, profil och image. Och det är när man får alla de tre delarna att överensstämma som man kan nå ut med sina budskap på ett tydligt sätt och bli en attraktiv arbetsgivare.

Identiteten visar hur dagens medarbetare uppfattar organisationen medan profilen är hur organisationen själv vill uppfattas. Imagen är sedan den externa bilden av organisationen, hur den uppfattas utifrån hos de man vill attrahera.

– För att nå fram till en överensstämmelse mellan de tre perspektiven så krävs strategisk utveckling inom organisationen, exempelvis med cheferna om medarbetarna inte uppfattar dem som bra.

 

Det generella varumärket också viktigt

För att kunna hjälpa respektive offentlig aktör att bli mer attraktiv så behöver även den offentliga sektorn som helhet få ett starkare varumärke.

– Det finns en negativ stämpel på den offentliga sektorn, att det bara är tråkiga och byråkratiska jobb, men det kan inte vara mer fel. Där finns så många spännande yrkesroller där välutbildade och dynamiska medarbetare varje dag gör en otrolig nytta.

För att bidra till en mer positiv allmän syn på sektorn driver Framtidsverket ett antal events. Exempelvis Framtidsgalan där de delar ut priser till välförtjänta medarbetare inom offentlig sektor med kategorier som Årets Ledare och Årets Nytänkare. Dessa pristagare fungerar sedan som ambassadörer för sektorn.

– Den galan har fått ett väldigt stort genomslag med en mycket positiv medial täckning, vilket känns mycket inspirerande.

 

Ett inspirationsmingel

Dessutom driver de landets största karriärmässa för endast den offentliga sektorn.

– Framtidsmässan är Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor – en arena där studenter och nyutexaminerade, de vi kallar för framtidens professionella, får träffa arbetsgivare från den offentliga sektorn.

Utöver mässa och gala så arrangerar de inspirationsmingel, konferenser och liknande events med syftet att stärka det generella varumärket för den offentliga sektorn.

– Vi ser hela sektorn som en galleria som det gäller att skapa intresse för att besöka. Väl inne kan sedan framtidens professionella hitta den arbetsgivare, exempelvis en kommun eller ett landsting, där de hittar lockande jobberbjudanden, avslutar Maria Högberg.