Nätverket Kraftkvinnorna, som bildades 2015, har som uttalat mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och på styrelseplatser i energisektorns bolag och organisationer. Kraftkvinnorna synliggör och lyfter kompetenta kvinnor i energibranschen och dessutom motverkar bilden av att det råder brist på erfarna kvinnor i energibranschen.

Jag hoppas att priset kan bidra till att ytterligare sätta fokus på hur energibranschen kan bli mer jämställd

En av de främsta anledningarna till att just Jenny Larsson utsågs till Årets Kraftkvinna är att hon under hela sin karriär har bidragit till att synliggöra andra kvinnor i energibranschen och själv varit en stark förebild genom de olika ledande befattningar hon har haft.

– Jag är verkligen stolt och glad över att ha fått det här ärofyllda priset i konkurrens med så många kompetenta kvinnor. Jag hoppas att priset kan bidra till att ytterligare sätta fokus på hur energibranschen kan bli mer jämställd och hur vi ska säkra framtida kompetens genom att locka fler kvinnor till energibranschen, säger Jenny Larsson.

Kombinerar samhällsnytta med ledarskapJenny

För Jenny Larsson, som är civilingenjör med inriktning mot miljö och vattenteknik, blev ett spirande miljöintresse inträdesbiljetten till energibranschen. Jenny, som från början funderade på att bli läkare, valde istället att utbilda sig till civilingenjör för att kunna göra skillnad och arbeta med miljöfrågor. Hon har varit verksam i Vattenfallskoncernen sedan hon tog examen 1998 och antogs till Vattenfalls traineeprogram.

Hon har valt att stanna inom samma koncern eftersom hon kontinuerligt har sökt nya utvecklings- och karriärmöjligheter, ibland uppåt i organisationen och ibland i sidled. Under årens lopp har Jenny Larsn haft många olika yrkesroller i olika delar av energibranschen. Hon har arbetat såväl inom elnät som fjärrvärme och serviceverksamhet, men även med marknadsfrågor. Sedan 2002 har hon haft olika ledarskapsroller och idag är Jenny Larsson chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet med drygt fyrahundrafemtio medarbetare.

Energibranschen svarar upp till många av de intresseområden som unga människor har när det kommer till karriär. Den som väljer vår bransch har exempelvis möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att arbeta aktivt med miljö- och klimatfrågor. Energibranschen är dessutom en trygg och stabil bransch med goda framtidsutsikter och befinner sig i en stark utveckling.

En spännande omställning

– Energibranschen är en otroligt spännande bransch att vara verksam i just nu, inte minst eftersom hela energisektorn befinner sig mitt i ett paradigmskifte med en successiv övergång till förnybara energikällor. Ytterligare en spännande förändring är att såväl privatpersoner som företag inte längre betraktar sig själva som enbart konsumenter av energi. Villaägare med solcellspaneler på taket eller exempelvis en livsmedelsbutik eller en lageranläggning som producerar överskottsenergi väljer i ökad utsträckning att sälja tillbaka den energi de själva inte behöver till energibolaget. Det bidrar förstås till den gröna energiomställningen, säger Jenny Larsson.

Jag har alltid i första hand utgått från mig själv och mina drivkrafter när jag gjort mina karriärval.

Ett viktigt skäl till att energibranschen behöver fler kvinnor är att branschen vill öka mångfalden och spegla det samhälle vi verkar i. Den stora omställning som energibranschen genomgår innebär också att behovet av medarbetare med erfarenheter från andra branscher ökar, de kan bidra med nya och värdefulla perspektiv på bland annat marknadsföring, digitalisering och affärsutveckling.

– En betydelsefull drivkraft i min karriär är möjligheten att bidra med samhällsnytta genom att arbeta i en bransch som påverkar alla människor, inom ett område som alla människor verkligen behöver. Även om jag förstås varit med i nätverk och har haft tillgång till mentorer så har jag alltid i första hand utgått från mig själv och mina drivkrafter när jag gjort mina karriärval. Jag drivs av att få vara med och påverka framtiden inom energi- och klimatområdet. Som ledare är min främsta drivkraft att leda människor i ett team och samtidigt få varje individ att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, säger Jenny Larsson.