Hon startade för sexton år sedan Meritmind som tio år senare kompletterades med Brightby. Visionen då som nu var att hjälpa företag och människor till framgång inom ekonomiområdet. Koncernen har nu ca 400 medarbetare som de planerar att fördubbla till 2020.

– Jag tycker det är otroligt stimulerande att bygga bolag och se dem växa. Att få prägla en kultur och bygga det värderingsstyrda bolag jag själv vill jobba på, förklarar Helena Casserlov-Kvist.

Affärsidén

Hon hade en bakgrund som både managementkonsult och VD på ett bemanningsföretag och hennes affärsidé var att fylla ett gap hon upptäckt mellan de två verksamheterna.

– Det saknades erbjudande om riktigt kvalificerade ekonomer till företag med tillfälligt behov, eller för ett förändringsarbete.

Till att börja med hyrde hon ut sig själv, men redan efter ett par månader anställde hon sin första medarbetare.

– Ett skäl till att jag anställde så tidigt var att jag själv var småbarnsmamma och eftersträvade en 40-timmarsvecka, något jag aldrig hade kunnat som anställd, berättar hon.

Under lång tid tog hon inte ut någon lön utan levde bland annat på besparingar.

– Jag och min man lever snarare under våra tillgångar än över, något jag tror är en viktig framgångsfaktor för entreprenörer.

Hon tyckte att vanliga bemanningsföretag saknade medarbetare med en kvalificerad operativ erfarenhet. Meritminds ledstjärna är att vara CFO:ns bästa vän vid utveckling av ekonomi- och styrprocesser, som konsulthjälp under en period eller vid nyrekrytering.

Entreprenör i Sverige

Att vara entreprenör i Sverige idag tycker Helena Casserlöv-Kvist fungerar bra. Betydligt bättre jämfört med de berättelser hon får i nätverket Founders Alliance från 70-talet då entreprenören snarast sågs som en fiende till samhället.

– Idag känns det socialt helt accepterat, det är till och med lite coolt att vara entreprenör, konstaterar hon.

Hon ser dock lite orosmoln framöver i en del av de politiska utredningar som syftar till att försvåra för entreprenörer inom vissa områden.

– Det känns helt inkonsekvent, att politiker å ena sidan uppmuntrar kvinnligt entreprenörskap och å andra sidan påbörjar processer som försvårar rejält för entreprenörer inom områden där kvinnor är dominerande, reflekterar hon.

Råd till kvinnor i karriären

Att vara kvinnlig entreprenör tycker hon inte känns som något speciellt, det viktiga är att vara en människa som gillar att driva företag. Men, samtidigt ser hon att det finns vissa saker som hjälpt henne själv som kvinna i karriären, och de råden vill hon gärna förmedla vidare. De viktigaste är:

  1. Sök dig till en linjebefattning och inte en stabsfunktion. Det är viktigt att förstå det operativa arbetet i linjen för framtida högre befattningar.
  2. Skaffa ett mätbart arbete. Det är mycket bra att kunna visa upp bra siffror på sina prestationer när man kanske blir ifrågasatt för att man är för ung, kvinna eller annat.
  3. Välj din chef, dvs en som tror på dig och stöttar din utveckling.
  4. Utnyttja det faktum att kvinnor generellt sett är bättre på att bygga nätverk. Bygg även yrkesnätverk, och gärna blandade.
  5. Dela 50-50 på föräldraledigheten. Det är viktigt att kunna ta på sig ansvar i yrkeslivet, vilket man inte mäktar med om man bär hela ansvaret hemma.
  6. Håll dig framme så andra ser vad du kan och förmår. Det är inte att skryta, utan kan göras helt sakligt.
  7. När en chans till en utmaning kommer ta den! Var inte rädd för att du inte klarar av den.  Varför skulle någon annan klara av den bättre än du?!