Jag personligen valde ingenjörsyrket med morfars ord i bakhuvudet: ”Om du blir ingenjör kan du göra vad som helst”. Det stämmer, nästan. Jag är ordförande i Ingenjörer utan gränser. Och så är jag doktorand på Högskolan Dalarna. På högskolan forskar jag om småskaliga elsystem.

Tänk att i princip all teknik används av människor.

Jag klurar på tekniska och sociala aspekter relaterade till små fristående elsystem som används på skolor, sjukhus och organisationer i Tanzania. Elen genereras av solpaneler och dieselgeneratorer, och används av människor. Ja, människor. Tänk att i princip all teknik används av människor. Det ställer en del krav på att tekniken är anpassad till de sociala sammanhang den skall användas i. Eller att vi människor anpassar oss till tekniken. Jag tror på båda.

 

Dina val påverkar

 

Oavsett vilken typ av ingenjör du är, eller vad du jobbar med, så gör du en massa val. Beroende på hur du väljer påverkas jorden och mänskligheten olika. Det låter stort, men jag tror på det. Vissa val gör vi efter noggrant övervägande. Andra val bara görs, utan att vi tänker på att vi haft ett val att göra. Vi tänker med ”gammal sed och gamla vanor”.

Genom att tänka till, och kanske styra om kompassen en aning, kan vi bli mer medvetna om vår påverkan, och förhoppningsvis göra val som påverkar i den riktning vi önskar. Detta kallar vi i Ingenjörer utan gränser för Den Reflekterande Ingenjören.

 

Ett ökande intresse

 

Ingenjörer utan gränser ser ett ökande intresse hos ingenjörer att få använda sina kunskaper och erfarenheter i sammanhang de anser viktiga för miljön och för jordens mindre bemedlade människor. I större och större utsträckning vill ingenjörsföretag samarbeta med oss.

Man vill erbjuda sina anställda att jobba i våra projekt

Man vill erbjuda sina anställda att jobba i våra projekt, bjuder in oss för att leda seminarier där man ges utrymme reflektera över sin ingenjörsroll, och anordnar workshops där anställda får i uppgift att knäcka nötter vi stött på. Många vill även ha vår hjälp att fånga upp skarpa ingenjörer som nyligen kommit till Sverige. Det kallar vi Engineer to Engineer.

 

Teamwork. Foto: Unsplash

Ingenjörsföretag är öppna för ett allt större fokus på samarbeten. Foto: Unsplash
 

En internationell verksamhet

 

Att vara med och bygga upp system för renare och mer lättillgängligt vatten, eller teknik och rutiner för ett sjukhus som inte har några tvättmaskiner att hantera massiva tvättberg, eller elsystem som underlättar för människor att kommunicera med omvärlden med hjälp av mobiltelefoner och datorer är givande för den som får vara med om det. Det gör volontärerna i Ingenjörer utan gränsers internationella verksamhet.

Stämningen på eventen är mäktig.

Under våra hackathons, OpenHack, arbetar volontärer under 48 timmar i sträck för att lösa humanitära och sociala utmaningar som biståndsorganisationer, myndigheter och andra har presenterat. Stämningen på eventen är mäktig.

Du, ingenjören, passa på att påverka jorden och mänskligheten i en riktning du tror på.