Det visar färsk statistik som Almi Företagspartner, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland tagit fram. Det råder inte bara brist på kvinnor i de nästan 100 000 svenska företag som omsätter minst fem miljoner eller har minst fem anställda, det råder brist på styrelsearbete överhuvudtaget.

Knappt hälften har enbart en ledamot och kan inte bedriva något riktigt styrelsearbete alls. Dessutom vet vi att jämställdhet och hållbarhet blir allt viktigare för ett företags attraktionskraft. Vi vill både göra affärer med, och jobba i, schyssta bolag som är jämställda. Ser vi på fördelningen mellan kvinnor och män så har bara 37 procent av företagen minst en kvinna styrelsen. I jämförelse framstår börsbolagen som rena drömexemplen. Vid senaste redovisningen hade 91 procent av de noterade bolagen minst en kvinna i styrelsen.

 

En viktig tillväxtfråga

 

Personligen ser jag inte genusfrågan i styrelser i första hand som en rättvisefråga utan som en viktig tillväxtfråga. Här finns en stor och outnyttjad potential för de företag som vill växa hållbart. Det är också därför som vi på Almi tycker denna fråga är viktig. 

När 88 procent av alla vd:ar och 84 procent av styrelseledamöterna är män.

Det är kanske inte så konstigt att det ser ut som det gör. Att förändra ett historiskt beteende tar tid då det finns en trögrörlighet. Befintliga styrelser är relativt statiska och när vi rekryterar gör vi oftast som vi alltid gjort, vi letar i våra ordinarie nätverk. När 88 procent av alla vd:ar och 84 procent av styrelseledamöterna är män så faller valet ofta på en man. Normbilden att en bra styrelseledamot är en vd med lång erfarenhet och att det därför bara finns män att välja bland lever också kvar. Därav argumenten ”det finns ju inga kvinnor”. En förödande inställning när dagens affärsverklighet är snabb, digital och alltmer global, vilket kräver ny och varierad kunskap.

 

Det går att påverka

 

Redan 2013 gjorde vi den första kartläggningen. Det var ingen munter läsning så vi bestämde oss för att bidra till att öka förändringstakten. Och vi har lyckats. Av de 180 nya styrelseplatser som tillkommit i Värmland mellan 2013 och 2017 har 88 av platserna tillsatts av kvinnor och 92 av män. Vi vet alltså att det går att påverka med aktivt arbete.

Vi har skapat förutsättningar och varit uthålliga.

Vi har skapat förutsättningar och varit uthålliga. Att peka på fakta som visar nytta för företagen och att både offentliga och privata aktörer delar samma bild har varit viktigt. Resurser och långsiktighet skapades genom att ett mål för att andelen kvinnor i styrelser ska öka togs in i Värmlands tillväxtstrategi. Fler företagare har fått upp ögonen för potentialen genom att vi i många olika sammanhang lyft fram goda exempel på företagare i kombination med fakta. Programmet Styrelsekraft har bidragit i hög grad, och vi har systematiskt synliggjort styrelseledamöter som är kvinnor som svar på ”det finns ju inga kvinnor”. Fler ledamöter har rekryterats utanför befintliga nätverk genom ett program för styrelsematchning som vi tagit fram. Sist men inte minst så vet vi att förändringar tar tid.

 

Sex av tio vill göra en större satsning

 

Det är nu det händer och det finns en stor outnyttjad potential. Jag är övertygad om att de snabba förändringarna i omvärlden driver på utvecklingen. Vi ser att man efterfrågar annan kompetens än tidigare. Av 250 företagsledare som vi pratat med säger åtta av tio att de både vill öka omsättningen och lönsamheten. Sex av tio vill göra en större satsning. Gemensamt är att många lyfter just styrelser och externa ledamöter som viktiga för att lyckas med utvecklingen.

Jag vill inte ha färre män utan fler ledamöter

Det är snart jul och då får man ju önska sig saker. Eftersom det både råder brist på kvinnor i styrelser och på styrelsearbete över huvud taget så önskar jag två saker. Jag önskar att fler företagare skapar ett aktivt styrelsearbete. Jag önskar också att man går från att rekrytera ”en bra person” i sitt befintliga nätverk till att rekrytera rätt kompetens. Detta gynnar kvinnorna. Men jag vill inte ha färre män utan fler ledamöter, både kvinnor och män.