Var och en katalyserade vågor av kompletterande innovationer och möjligheter såsom bilar, flygplan, motorsågar och så vidare. Den viktigaste allmänt tillgängliga tekniken i vår tid är artificiell intelligens, särskilt maskininlärning (ML) – det vill säga maskinens förmåga att fortsätta förbättra sin prestanda utan att människor måste förklara exakt hur man utför alla de uppgifter som ges. Under de senaste åren har maskininlärning blivit mycket effektivare och allmänt tillgänglig.

Möjligheten att skapa konkurrenskraftiga fördelar blir mindre ju längre ni väntar.

McKinsey gjorde under 2016 en undersökning där 3 073 beslutsfattare intervjuades och gjorde 160 casestudier som sträckte sig över 14 branscher och 10 länder för att ta reda på vad dagens beslutsfattare bör veta för att ta till vara på möjligheterna med AI. Vad undersökningen kom fram till kan i grund och botten brytas ner till en mening: har ni inte börjat implementera AI i er verksamhet än, så lugn, det finns tid, men möjligheten att skapa konkurrenskraftiga fördelar blir mindre och mindre ju längre ni väntar.

 

Ökade investeringar i AI

 

Artificiell Intelligens - Foto: PixabayInvesteringar i AI, både externa och interna, har tredubblats sedan 2013. Trots den otroliga ökningen var det bara 20 procent av undersökningens deltagare som redan arbetade med AI för att förbättra verksamheten. Det här är bra nyheter – det innebär att det fortfarande finns stora möjligheter till att springa om konkurrenter med hjälp av rätt AI-verktyg.

Det intressanta är att 30 procent av de som implementerat AI i sin verksamhet idag ser ökning i intäkter, utnyttjar AI i ansträngningar för att få marknadsandelar eller utöka sina produkter och tjänster. Det låter så klart bra tänker ni säkert nu, men var börjar man?

Till att börja med finns det ingen one-size-fits-all. AI är ett brett begrepp och kan tillämpas på en mängd olika områden. Att definiera var i affärsledet effektiviseringar kan göras är ett nödvändigt första steg för att få ut maximalt värde av AI. Vill ni effektivisera er kundservice? Kika på chatbots. Vill ni bättre kunna identifiera kreditkortsbedrägerier? Kolla upp företag som kan erbjuda fraud detections-algoritmer. Eller automatisera manuella säljprocesser som att svara på mejl eller identifiera nya leads.

Är problematiken definierad har ni kommit en bra bit på vägen.

Det finns många problem i verksamheten som AI kan förbättra eller effektivisera bort. Mitt tips är att identifiera problem som kan skalas på nya sätt när det automatiseras och optimeras samt identifiera uppgiften (till exempel säljprocesser, databehandling med mera) som är relevanta för företagets framgång. Är problematiken definierad har ni kommit en bra bit på väg att även identifiera de rätta lösningarna på dessa problem.

 

Digitalisering och implementering

 

Om ni inte investerar i AI-teknologi kommer ni leka tafatt. Se till exempel på traditionella bokhandlare kontra Amazon. Eller Blockbuster kontra Netflix. Tack vare Netflix digitalisering och implementering av AI kunde de förutse kundernas önskemål, vilket totalt slog ut Blockbuster. Amazons intensiva satsningar på AI har gjort bolaget till en gigant, vilket för ett par månader sedan möjliggjorde för dess grundare och VD, Jeff Bezos, att ta klivet förbi Bill Gates som världens rikaste person.

Ser ni fortfarande AI som ett buzzword? Gör inte det – det är nästa digitala våg. Det är fortfarande tidigt, men företag står inför ett vägval där valet kan resultera i att antingen bli ett Blockbuster eller Netflix.