Vanligast idag är antagligen att belöna efter volymen på kundens aktiviteter under en viss period. Det kan handla om antalet kronor kunden gjort av med, men också om antalet mil kunden flugit eller hur många liter bensin kunden köpt.

En annan vanlig variant är att belöna efter frekvens. Och då är fokus på antalet gånger som kunden har gjort något. Lojalitetsbelöningar som bygger på frekvens är ofta självgående med hjälp av olika stämpelkort (”om du köper åtta kaffe får du nästa gratis” etc).

 

Långsiktiga kundrelationer

 

Det är också möjligt att skapa belöningar baserade på hur länge kunden har varit kund. Den som varit kund längst får i så fall bäst belöningar. Det här borde vara en naturlig sida av lojalitet att belöna – i alla fall om man menar allvar med att det är långsiktiga kundrelationer som man vill ha. Sådana belöningar finns i t ex försäkringsbranschen.

Helkunder borde betraktas som mer lojala och då borde man belöna just den sidan av lojalitet.

Man kan också belöna djupet i kundrelationen. Idén är så här: de flesta företag har ett sortiment som består av flera olika produkter. Och de flesta företag vill att kunden ska köpa produkter från flera olika kategorier i sortimentet. Kunden borde med andra ord vara helkund snarare än delkund. Alla kunder köper dock inte från lika många kategorier – alla kunders händer sträcker sig inte lika djupt in i sortimentet. Men de som är ”mer” av helkunder borde betraktas som mer lojala och då borde man belöna just den sidan av lojalitet. Det görs också, dom när banker erbjuder särskilt förmånliga villkor till låntagare som redan har en viss uppsättning av bankens finansiella produkter.  

 

"Share-of-wallet"

 

Ännu en variant är att belöna efter kundandel (detta kallas ibland också för share-of-wallet), det vill säga när en leverantör belönar de kunder som väljer att låta just denna leverantör stå för huvuddelen av kundens inköp i en viss produktkategori.

En kund som exempelvis väljer just Lufthansa för huvuddelen av sina flygresor representerar en kund med hög kundandel i förhållande till Lufthansa. Kundandelsbelöningar kräver dock att man kan hålla koll både på kundens samlade utgifter inom en kategori och på hur de fördelar sig mellan olika konkurrenter.

 

Flera sorters lojalitet

 

Innan man väljer att belöna kundlojalitet bör man alltså inse att det faktiskt finns flera sorters lojalitet. Och de går inte hand i hand på ett perfekt sätt. Inte heller påverkar de företagets lönsamhet på samma sätt. Istället för att bara kopiera någon annans lojalitetsbelöningar bör man alltså analysera vilken sorts lojalitet som driver lönsamheten mest hos de egna kunderna.