Världens bästa SCM-företag

 

Konsultföretaget Gartner analyserar världens bästa SCM-företag och här finner vi i topp för 2017 företag som Unilever, McDonalds, Cisco Systems, Amazon, Intel, H&M och Inditex (Zara).

Att dessa företag är framgåmgsrika och ledande i sina branscher är inte många som ifrågasätter. Med bland annat starkt fokus på SCM har god lönsamhet och tillväxt skapats.

 

Vi lär av historien

 

Utvecklingen bakom den sedan decennier starka organisationen (”Non-for-Profit” ) Council of Supply Chain Management Professionals (”CSCMP”) står väl för dagens förståelse av SCM. Organisationen startade 1963 i USA med fokus på den fysiska distributionen, senare Logistics Management och nu fulländat i Supply Chain Management.

Lean och Kaizen blev för många vedertagna metodiker.

Också i Sverige finns exempel på hur pragmatiska transportchefer drev frågor om kapitalrationalisering mot ett logistiskt helhetsperspektiv. Materialadministration (”MA”) blev ett begrepp där fokus lades på bland annat optimering av lagernivåer, säkerhetslager, optimala inköpskvantiteter, batchstorlekar, ställtider i produktion etcetera. Lean och Kaizen blev för många vedertagna metodiker (filosofier). Du-pont modellen blev på allvar introducerad som instrument att mäta lönsamhet och avkastning på kapital.

 

Supply chain i företagsledningen

 

Många logistikchefer var (och är) ofta underställda Inköp, Produktion, Ekonomi eller Marknad. Man kan lätt hamna i en diskussion med sin chef när man vill ta ett steg mot ”fulländad” SCM:

”Det du beskriver som ditt ansvar är ju detsamma som en VD har”?

SCM är ett av VD:ns viktigaste verktyg.

Det är en berättigad fråga eftersom SCM är ett ansvar som ”skär genom” funktioner som ekonomi, produktion, marknad och inköp. SCM ska ju dock inte ”ta över” för en VD. SCM är ett av VD:ns viktigaste verktyg för att optimera helheten. Starka ”supply chains” skapar vinnare i hela värdekedjan.

Numera har vi ofta de ansvariga för SCM representerade i företags- och koncernledningar, men för många krävs dock ett upvaknanade och stora steg att ta.

 

Supply chain management. Foto: iStock

En bra distributionskedja kan vara avgörande för din verksamhet. Foto: iStock
 

En grundläggande förståelse är avgörande

 

Jag vågar påstå att alla i företagsledningen måste ha en grundläggande förståelse för vikten av SCM. Samtidigt behöver VD:n en person som har en djupare kunskap om SCM för att kunna optimera verksamheten. SCM möjliggör för våra traditionella sätt att dela in våra verksamheter i två aspekter: vertikalt som horisontellt.

Organisationer som inte tillåter detta hamnar gärna i problem och kriser.

Organisationer som inte tillåter detta utan endast kräver horisontell involvering och överordnad styrning i ett helhetsperspektiv hamnar gärna i problem och kriser. Haverier på grund av ”stuprörsansvar” kan ju som vi alla vet i vart fall fälla ministrar, och i värsta fall en regering (se rykande färskt exempel med Transportstyrelsen).

Till den som är VD i ett Supply Chain intensivt företag ger jag en stark och varm rekommendation:

 – Se till att du har en Supply Chain ansvarig i din företagsledning, med samma mandat som din Finans-/Ekonomichef, Försäljningschef, Utvecklingschef etcetera. Då får du en organisation tar vara på helheten.

 

Lyfter möjligheter och utmaningar

 

De flesta för att inte säga alla organisationer står dagligen inför möjligheter och utmaningar.

Nöjda kunder är för de flesta en självklarhet.

Nöjda kunder är för de flesta en självklarhet. Att ha nöjda kunder är inte bara våra försäljnings- och marknadsavdelningars förtjänst. Det ultimata är att leveransen ska vara perfekt. Att eftersträva och mäta graden av ”the Perfect order” kännetecknar de världsledande företagen, oavsett om man är verksam inom B2B eller B2C, eller både och.

Hur man vill definera ”the Perfect order” är naturligtvis upp till varje företag. Otvetydigt är dock att man som kund förväntar sig att leveransen är perfekt, att det är rätt vara som håller kvalitet, rätt antal, rätt tid, rätt specifikation, rätt information och att fakturan stämmer.

Den som är i framkant av utvecklingen samtidigt som man behärskar det fundamentala inom SCM är framtidens vinnare.