Trots många år av förbättringsarbeten upplever många företag fortfarande stora svårigheter att utveckla och förbättra sin försörjningskedja.

Gammalt silotänk

– En av förklaringarna återfinns i silotänket inom företagen istället för att tänka supply chain. Funktionella strategier och nyckeltal leder till suboptimering sett till hela försörjningskedjan, säger Dan Schultz, vd på Mysigma. 

Generellt sett beror silotänket på avsaknaden av kopplingar till övergripande finansiella mätetal som fångar upp ekonomiska konsekvenser av affärsbeslut. Detta trots att det inom Supply Chain dagligen tas beslut som har direkt påverkan på företagets rörelsekapital.

– Reducering av kostnader på ett håll sker inte sällan på bekostnad av kassaflödet eller försämrad leveransförmåga. Och företagets förmåga att hantera rörelsekapital visas direkt i balansräkningen, lägger Håkan Espenkrona, partner på Mysigma, till.

Rörelsekapital i fokus

För att det inom försörjningskedjan ska kunna tas värdeskapande beslut bör därför kedjan inte bara ta hänsyn till intäkter och kostnader, utan också de mätetal som tas ur balansräkningen. Genom att kartlägga och kvantifiera prestandan och kapitalbindningen i försörjningskedjan samt koppla detta till efterfrågan och sortiment skapas en flödesoptimering som sträcker sig över verksamhetens olika funktioner, säger Dan Schultz och avslutar:

– Vinsten blir då ett minskat behov av dyra krediter, ökad tillgänglighet samt förbättrad efterfrågeplanering som reducerar de operationella kostnaderna. Det är då man får förbättringsarbete inom supply chain att verkligen påverka lönsamhet och konkurrenskraft.