Nils MolinDet blir tydligt för allt fler verksamheter att man inte har de resurser som krävs för att hänga med i den blixtsnabba tekniska utvecklingen internt. Samtidigt så flyttar konkurrenterna fram positionerna med ny teknik på såväl traditionella områden som helt nya. Nya affärsmodeller skapas och en snabbfotad IT organisation är en nyckel till framgång. Då IT är grunden i den digitala omvandlingen har också kraven på en mer affärsinriktad organisation skärpts. IT skall inte bara sköta driften av de administrativa systemen utan också vara en aktiv del i omvandlingen av affären. För att klara omställningen till en mer affärsinriktad organisation väljer många att outsourca driften av IT.

Att välja rätt mix med avseende på pris och kvalitet är en komplex uppgift!

Även IT säkerhet som är ett av de mest centrala områdena just nu, har gått från att vara en kompetens man måste ha internt, till att vara ett område där man inser att man inte längre klarar kompetenskravet själv utan ”tvingas” ta hjälp av marknaden. Förflyttningen från intern leverans till en sourcad tjänst är också under stark omvandling då molntjänster är ett extremt snabbt växande inslag. Driftsmiljöerna blir ofta komplexa med leveranser från traditionella outsourcingspartners, molnleverantörer och interna avdelningar. Dessutom erbjuder de flesta ”traditionella” partnerna också en molnleverans, ofta genom att vidareförsälja någon dedikerad molntjänst. Att välja rätt mix med avseende på pris och kvalitet är en komplex uppgift!

Utveckling och innovation

Andra områden som blir allt viktigare ur sourcing-sammanhang är utveckling och innovation. Externa parter kan mycket väl vara värdefulla partners i innovationsprocessen. De kan bidra med erfarenheter från andra branscher och geografier. Samtidigt är ju innovationsprocessen något av det mest centrala ett företag har, varför regleringen av samarbetet blir extremt viktigt, både ur skyddssynvinkel men också för att säkerställa att det verkligen blir ett relevant bidrag från leverantören. 

Mätning och uppföljning av rätt parametrar, tydliga kontrakt och en bra styrningsmodell för samarbetet är centralt...

I nära anknytning till innovationsprocessen ligger naturligtvis utvecklingen av IT system, ytterligare ett område där man i många organisationer nu tittar på möjligheterna att lägga ut hela eller delar av arbetet. Mätning och uppföljning av rätt parametrar, tydliga kontrakt och en bra styrningsmodell för samarbetet är centralt för att säkerställa att samarbetet ger de resultat man önskar.

På Radars Sourcing konferens i september så behandlas ovanstående frågeställningar ingående. Där belyses också hur aktuella trender inom automatisering av drift och sjunkande hårdvarupriser leder till en situation där man som kund bör skriva in effektivitetsförbättringar i avtalet. Det är fullt rimligt att kräva att leverantören klarar att sänka sina kostnader i ett flerårskontrakt och att man som kund skall ta del av dessa vinster!

Nils Molin
Analytiker Radar Ecosystem Specilists

Foto: Radar

Sourcingkompetens allt mer centralt!

  • Ny teknik kräver ny kompetens i IT organisationen
  • Intern IT behöver bli mer affärsorienterad – outsourcing av drift, förvaltning och utveckling avlastar
  • Utveckling och innovation är snabbt växande sourcing-områden
  • Tydliga avtal och bra styrningsprocesser lägger grunden till ett framgångsrikt sourcingarbete

På Radars konferens om Sourcing i Stockholm den 14/9 2017 får du veta mer om hur dina kollegor arbetar med att göra IT avdelningen till en partner till affären, hur man använder leverantörer för att bidra i innovations- och utvecklingsprocesser och du får också möta de ledande leverantörerna i branschen. Vi kommer också bjuda på många exempel på hur man framgångsrikt navigerat i den komplexa ”hybrid-sourcing” modellen och uppnått en optimal balans mellan pris och kvalitet. Dessutom får du en initierad analys av hur du skall kunna dra nytta av den pågående prisutvecklingen och leverantörskonsolideringen!

Du som är CIO, IT chef, IT strateg, upphandlingsansvarig och arbetar med att köpa IT tjänster är hjärtligt välkommen utan kostnad (normalt pris 6,990:-). Anmäl dig här: sourcing.radareco.se. Skriv ”betalar ej” i VIP-fältet. Är du inte säker på att du kvalar in för en fribiljett maila nils.molin@radareco.se för bekräftelse!