Grundlig verifiering

 

SU Holdings uppgift är att kommersialisera forskning, innovationer och idéer framtagna inom Stockholms universitet och göra dem tillgängliga för samhället. Vad som särskiljer SU Holding från andra holdingverksamheter är att de gärna går in och investerar tidigt i ett bolags utvecklingsfas, då andra aktörer ser att riskerna är för stora.

– Självklart är det förknippat med risk, men vi gör alltid en grundlig kommersiell verifiering av verksamheten innan vi engagerar oss, om inte företaget redan är verifierat genom till exempel SU Inkubator, säger Mona Wilcke, vd för SU Holding.

 

Aktivt engagerade

 

Deras strategi gör att fler innovationer kan komma samhället till nytta – innovationer som kanske aldrig hade kunnat bli realiserade annars. Förutom accelerationsprogram hjälper SU Holding bolagen med att identifiera kapitalbehov och co-finansiering av fortsatt utveckling och håller just nu också på att sätta upp en större sådd-finansieringsfond.

Trots att vi går in i ett tidigt skede tar vi inget stort ägande

– Trots att vi går in i ett tidigt skede tar vi inget stort ägande men däremot är vi alltid aktivt engagerade och tar gärna plats i styrelsen. Förutom kapital ser vi till att utöka bolagets nätverk genom möten och events. Idag har vi en rad olika branscher och affärsmodeller i vår portfölj – med alltifrån life science till fintech – och vårt engagemang är lika stort i samtliga, avslutar Mona Wilcke.