Möjligheten att ta in erfarna interimchefer, antingen för tillfälliga uppdrag eller för att testa dem för eventuellt fasta tjänster framöver, är fortfarande relativt outnyttjad.

– Det är svårt att säga varför, men många förstår nog inte interimkonceptet fullt ut utan tror det liknar en konsulttjänst, förklarar Michael Gabrielsson, Partner i Scanidinavian Executive AB.

Men skillnaderna mellan att anlita en konsult för ett tillfälligt chefsuppdrag eller att anställa en interimchef för samma period är stora. En av de viktigaste fördelarna är att en interimchef tar plats i verksamheten på ett helt annat sätt, får plats i ledningsgruppen med samma mandat, rättigheter och skyldigheter som övriga chefer.

Startsträckan blir mycket kort för att komma in i det vardagliga arbetet.

– Alla våra kandidater har stor erfarenhet av den typen av chefsjobb vilket gör att startsträckan blir mycket kort för att komma in i det vardagliga arbetet, konstaterar Magnus Uvhagen, vd och executive advisor på Scandinavian Executive AB.

Skälen till att man behöver ta in en interimskonsult är mycket varierande, alltifrån att man behöver en specialistkompetens för ett specifikt uppdrag under en kortare tid, till att en chef slutar snabbt och man behöver tid på sig att rekrytera en ny. Genom att anlita interimskonsulter får företaget tillgång till rätt kompetens vid rätt tidpunkt, utan att binda upp sig i kostsamma anställningar, något som inte minst är viktigt för mindre företag.

 

Skriver på tangentbord

Startsträckan blir mycket kort för inhyrda interimchefer då de besitter en enorm kunskap och har möjlighet att vara mycket flexibla. Foto: Unsplash
 

Bygger partnerskap

 

Om man väljer att mer kontinuerligt jobba med interimkonsulter under olika perioder utvecklas ofta ett partnerskap mellan de som erbjuder tjänsten och de som utnyttjar dem, till gagn för bägge sidor.

– Vi lär känna företaget och vet hur de arbetar, vilken kultur de har och vilken typ av person som passar in där. På det sättet blir det mycket lättare för oss att ta fram lämpliga kandidater. Vi kan även komma med goda råd i fråga om kompetensbehov eller resurser som behövs under olika perioder, förklarar Michael Gabrielsson.

Dessutom lär sig företaget hur interim fungerar och förstår hur de bäst kan nyttja det, vilket ofta är till betydligt mer än de trodde från början.

En stor flexibilitet att ta in en interimchef

– Det ger också en stor flexibilitet att ta in en interimchef då den kan bytas ut under tiden om behoven av kompetens förändras under gång.

Det är också kostnadseffektivt att använda sig av interim vid rekrytering av en kritisk chefsposition.

– Hyrköp, som vi kallar det, innebär att man tar in en interimchef på positionen som har ambition att stanna kvar om allt fungerar, annars lämna efter utsatt tid. Båda parter vinner på det, företaget riskerar inte en felanställning och interimchefen hamnar inte i en roll där han/hon inte kommer att trivas i längden, avslutar Magnus Uvhagen.

 

Faktaruta - banner

Exempel på hur ett mindre företag på väg till börsen kan ha nytta av interim

Nedan beskrivs ett schematiskt förlopp med olika typer av kompetenser som kan anlitas interimt före, under eller efter en börsintroduktion:

  • När man först börja fundera på en framtida börsintroduktion kan det vara lämpligt att ta in en ekonomichef/CFO med erfarenhet av börsen, till att börja med på deltid och sedan kan det bli mer allteftersom
  • Närmare en introduktion kan man behöva förstärka olika processer tillfälligt, som kommunikation, HR etc. Man kan även behöva ta in problemlösare på en specifik position för att se till att allt fungerar
  • När företaget tagit klivet på börsen växer kraven snabbt på att anpassa sig till den heta börsmarknaden med allt vad det innebär i form av förväntan på en tydlig rapportering i form av kvartalsrapporter, månadsrapporter, etc. Då kan specifika positioner snabbt behöva uppdateras på företaget då det krävs en annan kompetensnivå.
  • Vid en börsintroduktion kan det även uppstå behov av att snabbt utveckla ett nytt affärsområde och då kan man ta in ett erfaret team av interimskonsulter medan man parallellt rekryterar.