Idag har de gemensamma referensramar, grundstrategier och gemensamt språk.

- Det handlar om att utveckla ett bra samarbete mellan forskning och utveckling, marknad och inköp & logistik, säger Per Ädelroth, chef för Supply Chain.

Axis Communications arbete ledde till att SILF, Sveriges inköp- och logistikförbund och Accenture utnämnde Per Ädelroth till Supply Chain Professional of the Year 2016. Företaget bedömdes efter flera parametrar.

Axis arbetar tvärfunktionellt med förbättringar för att få avdelningarna att sträva mot samma mål. När Supply Chain integreras med produktutvecklingen och finns nära forskning- och utvecklings-avdelningen kan den nya produkten snabbare komma ut på marknaden.

- Vanligt är att när en produkt är utvecklad börjar man fundera på hur den ska effektivt tillverkas och hur den ska kvalitetsäkras. Men vi har valt att Supply Chain-tänkandet kommer in tidigt och löper parallellt med framtagande av produkten, säger Per Ädelroth.

Teknisk kompetens nyckel för att lyckas

Per Ädelroth pekar på att om de ska lyckas behövs teknisk kompetens för att parterna ska förstå varandra. Det är inte helt ovanligt att inköp- och logistikavdelningar och företagens affärsutveckling inte går hand i hand. Om Supply Chain mål inte är synkat med affärsrörelsens utveckling utan trampar på i gamla fotspår blir den en bromskloss i organisationen.

Idag kräver den snabba teknikutvecklingen rätt sorts utbildning för att hänga med.

- Det här är ett problem som flera företag brottas med. Många som jobbar inom logistik och inköp och är duktiga på det har gått den långa vägen. Den kompetensen är värdefull men idag kräver den snabba teknikutvecklingen rätt sorts utbildning för att hänga med. Mycket handlar om att överbrygga olika discipliner. När man driver tvärfunktionellt arbete tillsammans med Forskning och Utveckling behöver vi förstå ingenjörernas arbete.

- Vi inom Supply Chain har därför valt att rekrytera civilingenjörer med bred bakgrund, som tillexempel Industriell Ekonomi och Maskinteknik och vi har lyckats ganska bra med det, säger Per Ädelroth.

Axis Communications, som tar fram nätverksprodukter, säljer mest säkerhets- och trygghetskameror till butikskedjor, banker, myndigheter och transportföretag. Företaget har idag 2700 anställda och säljbolag i 52 länder.

Synkade grundstrategier

Ett projekt med Sälj-och Marknad ska lösa hur nya produkter lanseras. När en produkt förbättras ska den gamla fasas ut och den nya in. Volymerna måste säkerställas. Lagret får aldrig bli tomt och det får inte vara för många kvar av det gamla innan det nya lanseras. När är den ultimata tidpunkten då den gamla produkten fortfarande säljs och den nya lanseras? Supply Chain vill undvika för mycket i lager, Sälj vill få ut den nya produkten på marknaden snarast möjligt och Marknad vill inte ha något glapp mellan nytt och gammalt.

Tricket är att vi har klara strategier för vad som gäller och hur varje steg påverkar

- Tricket är att vi har klara strategier för vad som gäller och hur varje steg påverkar de andra avdelningarna. Vi har jobbat med att hitta gemensamma grundstrategier som är synkade och integrerade i berörda avdelningar och vi är överens om prioriteringen. Vi säkerställer att inte Sälj jobbar på ett sätt, Marknad på ett annat och vi inom Supply Chain på ett tredje.   

Det ligger hårt slit bakom Axis förbättringsarbete. De arbetar också på miljösidan med att ta bort PVC ­- en klorförening som är skadlig för människan - från produkter vilket de lyckats med till 90 procent.