Det handlar om ett långsiktigt och tålmodigt arbete för ägarkontinuitet och ett ägarsamarbete över flera generationer ägare. Och det blir allt vanligare att inte bara två utan tre generationer är involverade.

När vi använder några av de viktigaste verktygen i ägararbetet så bygger vi robusta system för ägarkontinuitet. Några av dessa verktyg kan vara en tydlig uppdelning mellan ägarfrågor, styrelsefrågor och operativa frågor, samt rent familjerelaterade frågor.

Har vi det är det så otroligt mycket lättare att hantera de stunder när det som inte får hända, faktiskt händer

Andra verktyg kan vara en styrelse med externa krafter, gärna flera, som bistår i att hålla fokus på de strategiskt viktiga frågorna i bolagets utveckling. Det kan också vara inrättande av ett forum som behandlar ägarfrågor, i vissa fall blir detta kanske ett holdingbolags styrelse. Kanske även detta forum har externa krafter som bistår ägarfamiljen i dess ägarstrategiska fokus. Kanske inrättar vi familjesammankomster som syftar till att hålla samman familjen, att umgås och ha roligt tillsammans, i alla åldrar och med alla i familjen.

Har vi det är det så otroligt mycket lättare att hantera de stunder när det som inte får hända, faktiskt händer. För, plötsligt, plötsligt så gör det det. Och det händer när vi är mitt i livet. Mitt i det ekorrhjul som vardagspusslet består av. Där det är mycket vi ska hinna med och få har vi att skicka.

Utmaningar i företagetAnneli

Det behöver inte alltid vara att en älskad (och/eller för den delen bångstyrig) medägare dör, utan det kan vara något annat som skakar om oss i grunden. En trafikolycka, en skilsmässa, ett sjukdomsbesked eller att livet av andra anledningar inte kan fortsätta som det gjorde tidigare. Dramatiska utmaningar i företaget. Utmaningar som kräver en förändring av oss. Utmaningar som kräver vår uppmärksamhet och som skapar osäkerhet i allt det som vi förut såg som självklart.

Då gäller det att ha skapat tillit och förtroende mellan varandra

Då gäller det att ha skapat tillit och förtroende mellan varandra, en tillit som gör att vi vågar öppna oss och vågar ta hjälp av varandra. Vågar förlita oss på varandra. Och att våra system är så robusta att vi kan sätta vår tillit till dem. Att i dessa lägen ha förtrogna (såväl familjemedlemmar men kanske också mer känslomässigt neutrala) som vi kan kasta ut livlinor till är livsavgörande. Av dem kan vi få hjälp med fäste i tillvaron och styrka att blicka framåt trots att det är tungt.

Men att i ett akut skede påbörja arbetet med att skapa dessa system, det blir alldeles för tungt. Det orkar man inte då.

Redskapen för bearbetning

Under den senaste tiden har jag träffat många familjer som har behövt fundera över succession av påtagliga skäl. De har fasat för samtalen, då de har trott att det blir emotionellt påfrestande eller att det riskerar att brisera maktkamper inför öppen ridå. Istället har de upptäckt en lättnad över att samtalet faktiskt flöt mycket enklare än de hade föreställt sig. Att det inte var så farligt. Inte minst för att de har haft vilja att lösa situationen som gemensam nämnare. De har upptäckt att de människor de vill ty sig till i liknande situationer, är just de som finns i rummet, familjemedlemmarna och de förtrogna externa.

På så sätt kan vi förbereda oss för det nya, så att vi genom de olika faserna i en sorg kan snabbare ställa om

Familjemedlemmarna förstår precis vad de andra går igenom och de externa kan hjälpa till med processen, så att arbetet inte fastnar. Och ett annat viktigt skäl är att de är vana att ses på det här sättet. De har skapat robusta system och vet vilka som ska vara med när just denna svåra fråga ska behandlas.

På det sättet har vi en beredskap för när det plötsligt händer. På så sätt kan vi förbereda oss för det nya, så att vi genom de olika faserna i en sorg kan snabbare ställa om. Chocken och reaktionsfasen kan vi aldrig planera bort, men vi kan ha redskapen för bearbetningen och nyorienteringen redo att ta till. Åtminstone så kan vi veta var de finns och hos vilka personer vi vill ta hjälp. Och i vissa familjer så finns det en akutplan att ta till.

För plötsligt så händer det…