Platsen för Plastteknik Norden 2017 är Malmömässan, en toppmodern mässanläggning innehållande bland annat en 12 000 kvadratmeter stor mässhall, föreläsningssalar samt ett konferenscenter bestående av mötesrum för upp till 2000 personer. I år kommer 150 svenska och skandinaviska företag från hela plastbranschens att finnas på plats. Svenska och danska maskinleverantörer, leverantörer av råmaterial, mät- och testutrustning samt innovatörer är ett fåtal exempel på utställare och föreläsare.

I år kommer 150 svenska och skandinaviska företag från hela plastbranschens att finnas på plats

Bland de utställande företagen kan nämnas bland annat Värnamobaserade KD Feddersen, internationell distributör av bland annat högvärdiga plastgranulat, masterbatches och additivkoncentrat från branschens ledande tillverkare av termoplastiska polymerer.

På plats är också Autodesk, det världsberömda amerikanska bolaget som utvecklar program för design, konstruktion samt annan mjukvara för alla sorters högteknologiska verksamheter. Autodesk är kanske mest kända för AutoCAD, ett program som används av arkitekter, ingenjörer och formgivare över hela världen för produktion av ritningar i 2D och 3D.

Ytterligare ett företag på mässgolvet är Prototal, tillverkare av både enklare och avancerade prototyper och produkter i plats och metall.

En mängd kostnadsfria seminarier och föredrag kommer att hållas på mässhallens två scener. På scen ett behandlar programpunkterna huvudsakligen plastproduktion medan industridesign, konstruktion och materialinnovation är huvudteman på scen två.

Många bra utställare

På scenen för plastproduktion hålls bland annat seminarier som behandlar plastens roll i det hållbara samhället, hur industrin kan bidra till ett återskapande av förtroendet för plast som material samt en föreläsning på temat bioplast.

På scenen för plastproduktion hålls bland annat seminarier

Den sjuttonde maj kommer Anna Winblad von Walter att ta plats på scen ett för att annonsera de nominerade till Swedish Plastic Industry Awards. Vinnarna kommer sedan att presenteras under kvällens galamiddag.   

Även scenen för design och materialinnovation bjuder på en rad intressanta och inspirerande programpunkter.  Inledningsföredraget hålls av den världsberömde designern Mats Theselius som kommer att berätta om sin arbetsprocess i en föreläsning med titeln, Mats Theselius - Från ax till limpa. På plats finns även Anna Wiktorsson, Tekn Dr från RISE Biovetenskap och Material vars föreläsning har rubriken, Framtidens hållbara material – livslängd och beständighet hos polymera material. Ytterligare två exempel på välkända föreläsare är Elis Carlström, forskningschef på Swerea IVF samt Bryan Morris, industridesigner från DuPonts Performing Materials. 

Från ax till limpa

En av mässans många höjdpunkter är SVEATs halvdagsseminarium vilket leds av Olav Diegel och Per Norbring. Ett seminarium som behandlar additiv tillverkning och 3D-teknik.

Antal besökare förväntas bli närmare 4000

Vidare bjuds in till en workshop på temat ledarskap ledd av Ulla Lilliehöök och även en paneldiskussion med titeln, Plaster i ett hållbart samhälle och cirkulär ekonomi. I panelen sitter fyra av branschens nyckelpersoner och moderator är Leif Nilsson, ordförande i SPIF.

Antal besökare förväntas bli närmare 4000 och sammanfattningsvis utgör Plastteknik Nordic 2017 ett omistligt tillfälle för alla verksamma att inspireras och ta del av aktualiteter i en bransch på stark frammarsch.